Nye informationer til private passere og private pasningsordninger

2.august 2021 

Til information er der kommet en ny pjece om trivselsforum. Den nye pjece ligger på vores hjemmeside om Trivselsforum.

 

10. august 2021

Overgangsvejledning for håndtering af smitte på dagtilbud - undervisning- og uddannelsesområdet, gældende fra 6.august 2021 - obs ændringer i opsporing af nærekontakter

De nye retningslinjer for håndtering af smitte på dagtilbuds-, undervisnings- og uddannelsesområdet i perioden indtil færdiggørelsen af vaccinationsindsatsen omkring d. 1. september 2021,  fremgår i en samlet pjece, som kan læses her: Overgangsvejledning for håndtering af smitte på dagtilbuds-, undervisnings- og uddannelsesområdet.

28. juni 2021

Kontaktopsporing ved særligt udvalgte smitsomme varianter
Statens Serum Institut anbefaler at i de tilfælde, hvor personer er smittet med særligt udvalgte smitsomme varianter, igangsættes der både isolation og test af nære kontakter og af de nære kontakters nære kontakter efter samme retningslinjer og anbefalinger, som er beskrevet i sundhedsstyrelsens publikation:

COVID-19: Opsporing og håndtering af nære kontakter

Dog kan færdigvaccinerede personer (jf. afsnit 4.6) undlade at selvisolere, men bør stadig lade sig teste på dag 4 og 6, som andre nære kontakter. De skal dog straks selvisolere, hvis de udvikler symptomer på COVID-19.

Statens Serum Institut vil løbende sende en opdateret liste til Styrelsen for Patientsikkerhed over hvilke varianter, der skal håndteres som beskrevet i dette afsnit. Styrelsen for Patientsikkerhed vil sikre, at der sker relevant smitteopsporing.

 

24. juni 2021

Ny forældrepjece vedr. Børn og søvn - klik her
Pjecen kan også findes på siden "For private passere" under Pjecer og anbefalinger.

 

14. juni 2021

Restriktionerne omkring brug af mundbind er pr dags dato ophævet.
Forældre behøver derfor ikke længere at bære mundbind, når de afleverer eller henter deres børn.

Læs eventuelt mere her: Generelle regler for dagtilbud opdateret 14/6 2021

 

19. maj 2021

Kære private passere


Som omtalt i brevet fra d. 5/5 - 2021 - vil vi gennemføre et sikkerheds-, hygiejne-, og sundhedstilsyn.

Du vil her nedenfor finde et link til tilsynsskemaet, skemaet åbnes i Word.

Skemaet skal sendes til tilsynsteamets mailboks; tilsynsteamet@hjoerring.dk.
Sidste frist for udfyldelse af skemaet er fredag d. 4/6 - 2021.

Hvis vi har spørgsmål og/eller bemærkninger til dine besvarelser, kontakter vi dig telefonisk senest fredag d.1/7 - 2021.
Hører du ikke fra os inden denne dato, har vi ingen bemærkninger til tilsynsskemaet.

Link til tilsynsskema

De bedste hilsner
Tilsynsteamet
Hjørring Kommune

 

5. maj 2021

Nyt omkring tilsynsteam - Læs her

 

26. april 2021

Informationsark om børn og covid-19 - Læs her

 

20. april 2021

Opdaterede retningslinjer for dagtilbud - Læs her

 

Makkerpar - legepladser / naturen
Der åbnes op for, at I kan mødes flere gange om ugen med andre end jeres faste besøgsmakkere udenfor i naturen, på legepladser osv. 
Vær særligt opmærksomme på, at efterleve de sundhedsmæssige anbefalinger f.eks. den anbefalede voksen afstand.

 

Brobygning
Det er igen muligt at lave brobygning med daginstitutionerne.

Vær opmærksom på følgende:

  • Brobygning foregår udenfor på daginstitutionernes legeplads.
  • Voksne holder anbefalet afstand til andre voksne.
  • Der laves en aftale med daginstitutionen om besøgsdato.
  • Sikre god håndhygiejne for børn og voksne før og efter besøget - det anbefales yderligere, at de voksne spritter hænder under besøget.
  • En opmærksomhed på, at der kan forekomme lokale nedlukninger, der forhindre allerede aftalte besøg.

 

Regler om isolation efter indrejse til Danmark

Hvornår kan børn og elever fremmøde i dagtilbud mv., skolen eller uddannelsesinstitutionen efter indrejse i Danmark? Læs her på undervisningsministeriets hjemmeside

Der er indført krav om, at alle, der rejser ind i Danmark (gælder ikke indrejsende fra Rigsfællesskabet), skal testes og efterfølgende isoleres i 10 dage. Der er mulighed for at afkorte isolationen ved en negativ PCR-test taget tidligst på fjerdedagen efter indrejse i Danmark.

Personer under 15 år er ikke omfattet af disse krav af juridiske årsager. Dette skyldes dels, at børn under 15 år ikke selv kan give samtykke til en behandling (her: en test), jævnfør sundhedsloven samt den kriminelle lavalder på 15 år.

Personer under 15 år opfordres dog fortsat til at lade sig teste for COVID-19 efter hjemkomst og til at gå i selvisolation frem til negativt prøvesvar. Dette følger af sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Forældre kan undlade at lade børn under 12 år teste, da det kan virke ubehageligt for børnene. Børnene opfordres fortsat til selvisolation i 10 dage efter hjemkomst. Hvis barnet eller eleven ikke har udviklet symptomer på COVID-19, kan barnet eller eleven komme i dagtilbud mv., skole og institution efter de 10 dages selvisolation.

Se mere om indrejse her: https://coronasmitte.dk/

 

Nedlukninger på sogne niveau

I tilfælde af nedlukninger på sogne niveau pga. COVID-19, vil I blive kontaktet af kommunen, hvis I bor i det ramte sogn.

 

8. april 2021

Hjørring kommune udleverer værnemidler onsdag d. 14/4 2021 i løbet af eftermiddagen.
Værnemidlerne vil blive udleveret hos 9 forskellige pasningsordninger.
Vi har inddelt jer i 9 grupper, I kan kontakte den private passer, der står øverst i jeres gruppe, for at aftale tidspunkt for afhentning. For at se grupperne - tryk her.

 

19. marts 2021

Mange af pjecerne omkring COVID-19 er blevet opdateret på baggrund af de seneste justeringer af bl.a. nære kontakter og testregime.
Indholdet har vi sendt ud til jer løbende, men her får I et samlet overblik, som I også kan videreformidle til forældre.

Bemærk der er også linket til oversættelserne til brug for ikke dansktalende forældre.

Klik på Pjece navnet for at se pjecen.

SYMPTOMER:

TESTET POSITIV:

NÆR KONTAKT:

BØRN:

 

11. marts 2021

Opdaterede retningslinjer for dagtilbud - Læs her

 

Der er nyt vedr. selvisolation og opsporing af nære kontakter.

Hvor længe skal man være i selvisolation?
Personer som tester positiv for COVID-19 skal blive hjemme:
• indtil 48 timer efter at personen ikke længere har symptomer, eller
• indtil 10 dage efter symptomstart, hvis vedkommende har haft to feberfrie dage (uden brug af febernedsættende medicin som fx paracetamol), og har det betydeligt bedre. Det er acceptabelt med milde restsymptomer som let hoste eller tab af smags- og lugtesans*.

*dette er nyt

Se pjece: Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus (s. 4): Læs her

samt ”Håndtering af smitte med COVID-19 i grundskoler” (side 14): Læs her

 

Makkerpar

Der åbnes nu igen op for, at I må mødes i faste makkerpar af to og to. Der hvor det ikke går op, må i mødes tre.

De bedste hilsner

Mette Toftegaard
Afdelingsleder
Dagtilbudssekretariatet – Fritid, Udvikling og Administration

 

11. februar 2021

Vær opmærksom på at der nu er krav til at forældre / gæster skal have mundbind på indendørs i dagtilbud -

Læs mere her

 

3. februar 2021

Information omkring nære kontakter -

Klik her

 

1. februar 2021

Der har været problemer med udbetaling af tilskuddet til privat pasning i februar måned. Vi er opmærksomme på det og arbejder på at løse problemet.

 

8. januar 2021

Kære alle

Godt Nytår.

Smittetrykker har nået et omfang der gør, at sundhedsmyndighederne igen har udarbejdet nye retningslinjer for dagtilbud -

De er vedhæftet her.

 

Derudover henstiller vi til, at I ikke længere mødes i de makkerpar, I har dannet.

De bedste hilsner

Mette Toftegaard
Afdelingsleder
Dagtilbudssekretariatet – Fritid, Udvikling og Administration

 

 

7. januar 2021

Der er lagt en ny forældrepjece på hjemmesiden - Når bleen skal af.

Den ligger under fanen "For private passere", sammen med anbefalinger om hygiejne og børnelinealen.

 

4. januar 2021

Opdaterede retningslinjer -

Klik her

 

4. november 2020

De nye takster er nu godkendt i byrådet, taksterne er:
Tilskud 2021 – privat pasning

Tilskud til privat pasning Pr. måned
Tilskud for børn i alderen 24 uger til og med 2 år, op til 48 timer 6.098 kr.
Tilskud for børn i alderen 24 uger til og med 2 år, op til 32 timer 4.574 kr.
Tilskud for børn i alderen 3 – 5 år, op til 48 timer 3.738 kr.
Tilskud for børn i alderen 3 – 5 år, op til 32 timer 2.803 kr.

Vær opmærksom på, hvis I skal nå at få tilskuddet korrekt fra januar, skal vi have ændring af løn blanketten, senest d. 20/11 2020.
Når I sender nye ansøgninger af sted resten af 2020, som er gældende fra 2021, så gør jer selv- og os den tjeneste at skrive den nye løn på som er gældende for 2021. Så slipper I for at lave lønændringer på de børn som først starter i 2021.

 

3. november 2020

Til orientering får Dagtilbudssekretariatet nye åbningstider på telefonen pr. 1/11 2020.

Telefontider:

Mandag fra 10-12

Tirsdag fra 10-12

Onsdag LUKKET

Torsdag fra 13-15

Fredag LUKKET

Abonnér på siden

Få en e-mailadvisering når siden opdateres med nye informationer.

Felter med (*) skal udfyldes