Nye informationer til private passere og private pasningsordninger

8. januar 2021

Kære alle

Godt Nytår.

Smittetrykker har nået et omfang der gør, at sundhedsmyndighederne igen har udarbejdet nye retningslinjer for dagtilbud - de er vedhæftet her.

Derudover henstiller vi til, at I ikke længere mødes i de makkerpar, I har dannet.

De bedste hilsner

Mette Toftegaard
Afdelingsleder
Dagtilbudssekretariatet – Fritid, Udvikling og Administration

 

7. januar 2021

Der er lagt en ny forældrepjece på hjemmesiden - Når bleen skal af.

Den ligger under fanen "For private passere", sammen med anbefalinger om hygiejne og børnelinealen.

 

4. januar 2021

Opdaterede retningslinjer - Klik her

 

30. december 2020

Nyeste anbefalinger, restriktioner og forbud - klik her

 

18. december 2020

Julehilsen

 

23. november 2020

De særlige restriktioner i de 7 kommuner er nu ophævet, og vi går tilbage til de restriktioner der er i resten af landet. 

Derfor kan I nu følge de retningslinjer der blev lagt ud i brevet d. 4. november her på siden.

Den eneste undtagelse er, at forældrene stadig skal aflevere og hente børnene udenfor, hvis de aflevere og henter indenfor skal der stadig bæres mundbind, jvf. brevet d. 12. november.

 

14. november 2020

Fra på mandag er der lempet på de særlige restriktioner i de 7 nordjyske kommuner. Det betyder, at der ikke længere opfordres til at begrænse mobiliteten mellem de 7 kommuner.

Dette betyder, at børn nu kan krydse kommunegrænsen og komme i deres sædvanlige dagtilbud, hvis dette er indenfor de 7 kommuner.

 

12. november 2020

Retningslinjer for skærpede restriktioner i Hjørring Kommune til og med 3. december - Brev

 

8. november 2020

Orientering om børn over kommunegrænsen - brev

 

4. november 2020

Brev vedr. retningslinjer om COVID-19

 

4. november 2020

De nye takster er nu godkendt i byrådet, taksterne er:
Tilskud 2021 – privat pasning

Tilskud til privat pasning Pr. måned
Tilskud for børn i alderen 24 uger til og med 2 år, op til 48 timer 6.098 kr.
Tilskud for børn i alderen 24 uger til og med 2 år, op til 32 timer 4.574 kr.
Tilskud for børn i alderen 3 – 5 år, op til 48 timer 3.738 kr.
Tilskud for børn i alderen 3 – 5 år, op til 32 timer 2.803 kr.

Vær opmærksom på, hvis I skal nå at få tilskuddet korrekt fra januar, skal vi have ændring af løn blanketten, senest d. 20/11 2020.
Når I sender nye ansøgninger af sted resten af 2020, som er gældende fra 2021, så gør jer selv- og os den tjeneste at skrive den nye løn på som er gældende for 2021. Så slipper I for at lave lønændringer på de børn som først starter i 2021.

 

3. november 2020

Til orientering får Dagtilbudssekretariatet nye åbningstider på telefonen pr. 1/11 2020.

Telefontider:

Mandag fra 10-12

Tirsdag fra 10-12

Onsdag LUKKET

Torsdag fra 13-15

Fredag LUKKET

 

6. oktober 2020

Til dig der er nær kontakt til en person, der er testet positive for ny Coronavirus - Pjece

 

2. oktober 2020

Ny midlertidig hjælpeordning til forældre ved pasning af børn pga. COVID-19

Information fra ATP

 

1. oktober 2020

Der er desværre sket en fejl i udbetalingen af tilskud til privat pasning. Forældrene vil modtage pengene på kontoen i morgen.

Beklager ulejligheden.

 

29. september 2020

Opdaterede retningslinjer for makkerpar - Brev

 

24. september 2020

Opdaterede pjecer i forhold til COVID-19

Information til Dagtilbud

Information til forældre

 

15. september 2020

Opfordring til at hjælpe med at mindske smittetrykket i Hjørring Kommune resten af september - Brev

 

11. september 2020

Pressemeddelelse vedrørende smittetal i Hjørring Kommune.

Vi gør opmærksom på, at den mobile testenhed er i Hirtshals søndag og mandag.

 

18. August 2020

Husk at efterleve sundhedsmyndighedernes anbefaling

 

4. August 2020

I henhold til tidligere skrivelse på hjemmesiden den 18/6 - 2020 vedrørende den særlige COVID-19  situation der var i Hjørring - rulles de tidligere restriktioner tilbage og I må igen mødes i haver, legepladser, legestuer etc. Der er ikke ændret på anbefalingerne i forhold til håndhygiejne, rengøring, afstand mm.

Retningslinjer for dagtilbud

 

26. juni 2020

Tilrettede retningslinjer i forbindelse med COVID-19

 

18. juni 2020

Hvis der er formodede / bekræftede tilfælde af COVID-19 i jeres pasningsordning, er det vigtigt at I kontakter en af de tilsynsførende Lene Madsen eller Annabeth Helledie.
Dette skal I gøre med hensyn til smitteopsporing.

Af hensyn til den særlige situation der er i Hjørring Kommune i øjeblikket, frarådes der at afholde legestue og besøg hos hinanden.

 

17. juni 2020

Notat omkring COVID-19 smitte

Pjece - Til dig der er testet positiv for ny coronavirus

 

2. juni 2020

Der er desværre forsinkelse på udbetaling af tilskud til privat pasning pga. Pinsen. De bør være på forældrenes konto i morgen onsdag.

 

28. maj 2020

Hjørring Kommune har fremskaffet håndsprit.

Levering bliver tirsdag d. 2/6 i løbet af eftermiddagen.

Der er to liter pr person ( to flasker ).  

Der følger ikke pumpe med denne gang - pumpe fra sidst skal genbruges til de nye flasker. 

I kan kontakte den private passer der står øverst i jeres gruppe og aftale et tidspunkt for afhentning.

Tryk på linket nedenfor og se gruppefordelingen.

Grupper til afhentning af sprit

 

7. Maj 2020

Midlertidig ændring af udmeldelses regler ifm private pasningsordninger

 

30. April 2020

Hjørring Kommune har fremskaffet vådservietter.

Leveringen bliver tirsdag den 5 maj i løbet af eftermiddagen.

 I kan kontakte den private passer der står øverst i jeres gruppe og aftale et tidspunkt for afhentning af vådservietter.

Tryk på linket nedenfor og se gruppefordelingen.

Grupper til afhentning af sprit

 

28. April 2020

Præcisering af Sundhedsstyrelsens retningslinjer

Præcisering af retningslinjer ift ude / inde leg
Vi har erfaret, at der er usikkerhed ift sundhedsstyrelsens retningslinjer omkring ude leg/ude aktiviteter. Vi er vidne om, at dette hos nogle er blevet tolket som om, at børnene ikke må opholde sig/lege indendøre.
Vi vil præcisere, at Sundhedsstyrelsen retningslinjer IKKE forbyder, at børn må opholde sig/ lege indendøre.


Præcisering af retningslinier ift korte ture med børn
I må gerne tage på tur med jeres børnegruppe i barnevogn, klapvogn og ladcykel.
I skal så vidt mulig sikre afstand mellem børnene. Når dette ikke er muligt, skal der være ekstra fokus på god håndhygiejne. Det vil sige, vask af børnenes hænder inden I tager på tur.

 

24. April 2020

Vigtig information vedr. håndhygiejne og forebyggelse af håndeksem samt retningslinjer for forældreledsagelse

Brev fra Sundhedsstyrelsen

 

17. April 2020

Link til plakater til forebyggelse af smitte blandt medarbejdere og børn, heriblandt på legepladser: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Plakater-og-foldere_-Information-til-daginstitutioner_-skoler_-legepladser-mv 

Vi ved tingene går stærkt, så husk at holde jer orienteret via: https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar/materialer

 

17. April 2020

Varedeklaration på udleveret sprit til rengøring af overflader, dørhåndtag og puslemadrasser. 

Tryk på link nedenfor og se varedeklaration på udleveret sprit til rengøring af overflader, dørhåndtag og puslemadrasser ( de HVIDE dunke ). 

På varedeklarationen står der håndsprit - hånddesinfektion, men det er KUN til rengøring af overflader, dørhåndtag og puslemadrasser.

Varedeklaration 

  

16. April 2020 

Ændring af Sundhedsstyrelsens tidligere anbefaling omkring vask af sengetøj

I vejledningen fra Sundhedsstyrelsen fremgår, at sengetøj skal vaskes dagligt ved 80°C. Sundhedsstyrelsen har overfor KL præciseret, at hvis sengetøjet er personbundet og forbliver i personlig barnevogn eller krybe, er det ikke et krav, at det vaskes dagligt. Da anbefales vask fx 2 gange ugentligt og efter behov. Alternativt kan forældre stå for vask af sengetøj hjemme (ved 80 grader) og tage det frem og tilbage.

Registrering af fravær og fremmøde for børn og personale i genåbnede dagtilbud og skoler til kommende indberetning

Statens Serum Institut skal i forbindelse med genåbning kunne følge antallet af fremmødte børn og personale i dagtilbud og skole for at kunne følge genåbningens betydning for smittespredning. Det er derfor helt afgørende, at alle dagtilbud, herunder dagplejen, samt alle skoler gennemfører en præcis registrering af fremmøde og fravær i de almindelige systemer. 

Registreringerne om fravær og fremmøde skal I opbevare hos jer selv, og det er kun hvis vi forespørger om dem I skal sende dem til os.

 

15. April 2020

Hjørring kommune har fremskaffet håndsprit og sprit til aftørring af overflader. 

Dette vil blive udleveret hos 10 forskellige pasningsordninger i Hjørring kommune i morgen - i løbet af eftermiddagen. 

Vi har inddelt jer i 10 grupper. I kan kontakte den privat passer der står øverst i jeres gruppe og aftale tidspunkt for afhentning af sprit. Tryk på linket nedenfor og se gruppefordeling.

Der er 1 L sprit til aftørring af overflader og 0,6 L håndsprit pr voksen. 

Håndsprit må KUN benyttes af de voksne. Børn skal benytte vådservietter i stedet for håndsprit i de tilfælde, hvor det ikke er muligt med vand og sæbe. 

Grupper til afhentning af sprit

 

14. April 2020

Retningslinjer for genåbning af private pasningsordninger

Hermed nogle retningslinjer for at genåbne jeres private pasningsordning, klik på linket nedenfor for at læse dem.

Retningslinjer for genåbning af private pasningsordninger

Vi er i øjeblikket i gang med at undersøge omkring indkøb af hospitalssprit.

Yderligere vil vi gøre opmærksom på, at børn hvor der er en smittet med Covid-19 i familien, ikke må komme i pasningsordningen.

 

14. April 2020

Der bliver i dag sendt brev ud til alle forældre der har børn i dagtilbud i Hjørring Kommune. Derfor vil forældre med børn i privat pasning modtage nedenstående brev.

Forældrebrev

 

8. April 2020

I forbindelse med genåbning af dagtilbud, er det retningslinjerne i nedenstående link fra Sundhedsstyrelsen, der skal følges.

Vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud

 

7. April 2020

Foreløbig orientering

Statsminister Mette Frederiksen udmeldte i går d. 6. april at der skal ske en gradvis åbning af alle dagtilbud fra d. 15. april. Vi er i øjeblikket i gang med at undersøge, hvordan vi genåbner og afventer de konkrete retningslinjer fra Sundheds myndighederne.

 

27. Marts 2020

Nødpasning

Bliver I, pga egen sygdom eller lignende, forhindret i at modtage et barn i nødpasning som er aftalt, skal I kontakte barnets forældre og bede dem kontakte:

Annabeth Helledie tlf: 41223644

Lene Madsen tlf: 41937140

Telefonerne vil være  åben fra kl 07.00 - for at kunne arrangere alternativ nødpasning

 

24. Marts 2020

Uddrag af notat fra KL

Præcisering af nødpasning i private dagtilbud, private pasningsordninger, friskoler og private grundskoler

Udgangspunktet er, at private dagtilbud, private pasningsordninger mv. varetager nødpasning for egne børn, der er optaget i tilbuddet Og opfylder kriterierne for nødpasning

En privatinstitution skal stå til rådighed for nødpasning af egne børn, hvis kommunen vurderer, det er nødvendigt. Kommunerne har det overordnede ansvar med at sikre den nødvendige nødpasningskapacitet. Det følger derfor af § 6, stk. 2, at private tilbud står til rådighed for nødpasning af egne børn, der er optaget i tilbuddet, hvis kommunen vurderer det nødvendigt.

De private pasningsordninger lukker for almindelig pasning, og de børn og forældre, som lever op til kriterierne, kan få nødpasning. Kommunen kan pålægge de private pasningsordninger at varetage nødpasning for egne børn, der er optaget i tilbuddet, hvis kommunen vurderer, det er nødvendigt. Ellers er børnene omfattet af nødpasningen i kommunen.

Det er KL´s vurdering, at hvis et privat tilbud ikke stiller sig til rådighed for nødpasning, trods dialog og anmodning fra kommunen, kan kommunen vurdere, om det samlet set betyder, at godkendelsen tilbagekaldes. Det følger af dagtilbudsloven, at kommunen kan tilbagekalde godkendelsen, såfremt institutionen ikke opfylder de kriterier, den er godkendt på baggrund af, herunder gældende lovgivning. Det bemærkes, at der i den vurdering skal tages højde for eventuelle udfordringer, institutionen kan have for at varetage nødpasning i forhold til sygemeldt personale, faciliteter mv.

Ministeriet oplyser, at der ingen ændringer er i forhold til kriterierne i bekendtgørelsen for, hvem der er berettiget til nødpasning.

 

17. Marts 2020

Konsekvenser for de private pasningsordninger i forbindelse med lukning

Imens de private pasningsordninger har lukket, kan de børn og forældre, som lever op til kriterierne, få nødpasning hos kommunen.

De private pasningsordninger kan også selv vælge at etablere nødpasning. Hvis de gør det, skal de leve op til de samme regler som kommunen, for hvem nødpasningen omfatter.

Selvom de private pasningsordninger er lukket, fortsætter tilskuddene som i dag, og den private passer vil modtage løn fra forældrene, så længe barnet er indmeldt.

Hvis børnene meldes ud, ophører tilskuddet som det plejer.

I kan evt. læse mere på børne- og undervisningsministeriets hjemmeside: https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19

 

12. Marts 2020

Orienterings brev om anbefalinger om mindskning af smittespredning

 Orienterings brev

12. Marts 2020

Børn har mange spørgsmål om ny Coronavirus, men hvordan tager man snakken med dem om det?

 Nedenfor er der et link til to film fra Sundhedsstyrelsen. Filmene forklarer henholdsvis børn og voksne, hvad den ny coronavirus er og giver gode råd til voksne (både fagpersoner og forældre), så de kan tage hånd om børnenes bekymringer.

 https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Film-til-boern-og-foraeldre-giver-raad-om-at-tale-om-ny-coronavirus

 

9. Marts 2020

Hvis I har behov for det, er der hermed informationsbreve til forældre på engelsk og arabisk omkring Corona virusen.

Informationsbrev engelsk

Informationsbrev arabisk

 

4. Marts 2020

Sidste nye informationer omkring Coronavirus

Informationsbrev til forældre

Plakat - Coronavirus

Plakat - Forebygge smitte 

3. Marts 2020

Yderligere information omkring Coronavirus

Information om Coronavirus til virksomheder og arbejdspladser

 

3. Marts 2020

 Information om forholdsregler i relation til den nye Coronavirus og den afledte sygdom COVID-19.

Information om Coronavirus og COVID-19

 

9. Januar 2020

Der er lagt et nyt  tilsynsskema til uanmeldt besøg på hjemmesiden, hvor der er lavet nogle små ændringer i.

 

17. December 2019

Til orientering får Dagtilbudssekretariatet nye åbningstider på telefonen pr. 1/1 2020.

Telefontider:

Mandag fra 10-12

Tirsdag fra 10-12

Onsdag LUKKET

Torsdag fra 13-16

Fredag LUKKET

 

28. November 2019:

De nye takster er nu godkendt i byrådet, I kan finde dem via dette link:

Takster 2020

 November 2019:

Da vi dagligt får henvendelser vedr. tilskuddet for 2020, kan vi oplyse at, det desværre først oplyses d. 28/11 2019.

Budgetterne bliver ikke endeligt vedtaget før 27/11 2019, derfor kan vi ikke melde taksterne ud før.

Vær opmærksom på, hvis I skal nå at få tilskuddet korrekt fra januar, skal vi have ændring af løn blanketten, senest d. 3/12 2019.

Vi vil bestræbe os på at nå det, da der er kørsel d. 9/12 2019. Ellers vil forældrene modtage reguleringen i februar måned.

 

Juli 2019:
Vær opmærksom på at der er lagt et skriv omkring hygienje, børnelinealen og trivselsforum ind på hjemmesiden.

Barsel og tilskud

September 2019:
Information omkring kighosteepidemi - Kighoste