Nye informationer til private passere og private pasningsordninger

27. Marts 2020

Nødpasning

Bliver I, pga egen sygdom eller lignende, forhindret i at modtage et barn i nødpasning som er aftalt, skal I kontakte barnets forældre og bede dem kontakte:

Annabeth Helledie tlf: 41223644

Lene Madsen tlf: 41937140

Telefonerne vil være  åben fra kl 07.00 - for at kunne arrangere alternativ nødpasning

 

24. Marts 2020

Uddrag af notat fra KL

Præcisering af nødpasning i private dagtilbud, private pasningsordninger, friskoler og private grundskoler

Udgangspunktet er, at private dagtilbud, private pasningsordninger mv. varetager nødpasning for egne børn, der er optaget i tilbuddet Og opfylder kriterierne for nødpasning

En privatinstitution skal stå til rådighed for nødpasning af egne børn, hvis kommunen vurderer, det er nødvendigt. Kommunerne har det overordnede ansvar med at sikre den nødvendige nødpasningskapacitet. Det følger derfor af § 6, stk. 2, at private tilbud står til rådighed for nødpasning af egne børn, der er optaget i tilbuddet, hvis kommunen vurderer det nødvendigt.

De private pasningsordninger lukker for almindelig pasning, og de børn og forældre, som lever op til kriterierne, kan få nødpasning. Kommunen kan pålægge de private pasningsordninger at varetage nødpasning for egne børn, der er optaget i tilbuddet, hvis kommunen vurderer, det er nødvendigt. Ellers er børnene omfattet af nødpasningen i kommunen.

Det er KL´s vurdering, at hvis et privat tilbud ikke stiller sig til rådighed for nødpasning, trods dialog og anmodning fra kommunen, kan kommunen vurdere, om det samlet set betyder, at godkendelsen tilbagekaldes. Det følger af dagtilbudsloven, at kommunen kan tilbagekalde godkendelsen, såfremt institutionen ikke opfylder de kriterier, den er godkendt på baggrund af, herunder gældende lovgivning. Det bemærkes, at der i den vurdering skal tages højde for eventuelle udfordringer, institutionen kan have for at varetage nødpasning i forhold til sygemeldt personale, faciliteter mv.

Ministeriet oplyser, at der ingen ændringer er i forhold til kriterierne i bekendtgørelsen for, hvem der er berettiget til nødpasning.

 

17. Marts 2020

Konsekvenser for de private pasningsordninger i forbindelse med lukning

Imens de private pasningsordninger har lukket, kan de børn og forældre, som lever op til kriterierne, få nødpasning hos kommunen.

De private pasningsordninger kan også selv vælge at etablere nødpasning. Hvis de gør det, skal de leve op til de samme regler som kommunen, for hvem nødpasningen omfatter.

Selvom de private pasningsordninger er lukket, fortsætter tilskuddene som i dag, og den private passer vil modtage løn fra forældrene, så længe barnet er indmeldt.

Hvis børnene meldes ud, ophører tilskuddet som det plejer.

I kan evt. læse mere på børne- og undervisningsministeriets hjemmeside: https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19

 

12. Marts 2020

Orienterings brev om anbefalinger om mindskning af smittespredning

 Orienterings brev

12. Marts 2020

Børn har mange spørgsmål om ny Coronavirus, men hvordan tager man snakken med dem om det?

 Nedenfor er der et link til to film fra Sundhedsstyrelsen. Filmene forklarer henholdsvis børn og voksne, hvad den ny coronavirus er og giver gode råd til voksne (både fagpersoner og forældre), så de kan tage hånd om børnenes bekymringer.

 https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Film-til-boern-og-foraeldre-giver-raad-om-at-tale-om-ny-coronavirus

 

9. Marts 2020

Hvis I har behov for det, er der hermed informationsbreve til forældre på engelsk og arabisk omkring Corona virusen.

Informationsbrev engelsk

Informationsbrev arabisk

 

4. Marts 2020

Sidste nye informationer omkring Coronavirus

Informationsbrev til forældre

Plakat - Coronavirus

Plakat - Forebygge smitte 

3. Marts 2020

Yderligere information omkring Coronavirus

Information om Coronavirus til virksomheder og arbejdspladser

 

3. Marts 2020

 Information om forholdsregler i relation til den nye Coronavirus og den afledte sygdom COVID-19.

Information om Coronavirus og COVID-19

 

9. Januar 2020

Der er lagt et nyt  tilsynsskema til uanmeldt besøg på hjemmesiden, hvor der er lavet nogle små ændringer i.

 

17. December 2019

Til orientering får Dagtilbudssekretariatet nye åbningstider på telefonen pr. 1/1 2020.

Telefontider:

Mandag fra 10-12

Tirsdag fra 10-12

Onsdag LUKKET

Torsdag fra 13-16

Fredag LUKKET

 

28. November 2019:

De nye takster er nu godkendt i byrådet, I kan finde dem via dette link:

Takster 2020

 November 2019:

Da vi dagligt får henvendelser vedr. tilskuddet for 2020, kan vi oplyse at, det desværre først oplyses d. 28/11 2019.

Budgetterne bliver ikke endeligt vedtaget før 27/11 2019, derfor kan vi ikke melde taksterne ud før.

Vær opmærksom på, hvis I skal nå at få tilskuddet korrekt fra januar, skal vi have ændring af løn blanketten, senest d. 3/12 2019.

Vi vil bestræbe os på at nå det, da der er kørsel d. 9/12 2019. Ellers vil forældrene modtage reguleringen i februar måned.

 

Juli 2019:
Vær opmærksom på at der er lagt et skriv omkring hygienje, børnelinealen og trivselsforum ind på hjemmesiden.

Barsel og tilskud

September 2019:
Information omkring kighosteepidemi - Kighoste