For private pasningsordninger

Børn, unge og familier

Her kan private pasningsordninger i Hjørring Kommune se de nyeste informationer fra kommunen.

9. januar 2023

Der kommer lige yderligere en ændring for en periode i tilsynsteamet.

Alle opkald med spørgsmål om stort og småt, skal stilles til Annabeth på 41 22 36 44.

Det vil være Mette Vang og Merete, der kommer rundt på tilsyn og KIDS observationer.

Denne fordeling vil være aktuel, indtil vi melder nyt ud her på siden igen.

 

3. januar 2023

Da Mette Bak har orlov indtil 31/12 2023, har vi valgt at lave omrokeringer i tilsynsteamet.

Fremover vil tilsynsteamet varetage opgaverne på nedenstående måde:

Mette Vang, 41937140 – privat institutioner og private pasningsordninger

Merete Sørensen, 41937439 – private pasningsordninger

Annabeth Helledie, 41223644 - kommunal dagpleje

Line Marie Ottesen - Kommunale institutioner

 

4.november 2022

Power point slides fra aftenmøde d. 3/11 2022, ligger nu på hjemmesiden under fanen "For private passere" - under menuen "Nyt styrket tilsyn".

 

1. november 2022

Nu er de nye tilskud og kommunale takster for 2023 godkendt.

Tilskud til privatpasning for 2023.

Tilskud til privatpasning 0-2 år 3 - 5 år
Fuldtid 6.711 kr. 4.186 kr.
Deltid 5.034 kr. 3.140 kr.

 

Vær opmærksom på, hvis I vil være sikre på at forældrene får det rigtige tilskud udbetalt pr. 1/1 2023, skal blanketten om lønændring være fremme senest 13/11 2022.

 

Kommunale takster for 2023:

Dagpleje  
Heldags 2.976 kr.
Deltid 2.143 kr.
Vuggestue  
Vuggestue, heldags 3.254 kr. 
Vuggestue, deltids 2.343 kr.
Frokostordning* 567 kr. 

 

Børnehave  
Børnehave, heldags 2.030 kr. 
Børnehave, deltids 1.461 kr.
Frokostordning* 557 kr.

 

 

6. oktober 2022

Efter ansættelse af ny tilsynskonsulent, har vi valgt at lave omrokeringer i tilsynsteamet.

Fremover vil tilsynsteamet varetage opgaverne på nedenstående måde:

Mette Vang, 41937140 – privat institutioner og private pasningsordninger

Mette Bak, 41937435 – private pasningsordninger

Merete Sørensen, 41937439 – kommunale Institutioner og dagpleje

Annabeth Helledie, 41223644 kommunal dagpleje

 

26. september 2022

Rettelse til tidligere udsendt invitation.

Mødet afholdes torsdag d. 3/11 2022.

 

26. september 2022

Indbydelse til aftenmøde - Kilk her

 

24. august 2022

Tilsynskonsulent Lene Madsen har valgt at søge nye udfordringer og stopper derfor som tilsynskonsulent i Hjørring kommune pr. 26/8 2022. Vi forventer at ansætte en ny tilsynskonsulent fra 1/10 2022. I den mellemliggende periode er det Annabeth Helledie - tlf.: 4122 3644 I skal kontakte.

 

23. juni 2022

Vær opmærksom på, at i forbindelse med den nye lov om minimumsnormering der træder i kraft 1. januar 2024 - bliver alderen for børnehavestart ændret i Hjørring Kommune fra 2 år og 10 måneder til 3 år og 1 måned. Det vil sige, børnene skal starte i børnehave til den 1 i måneden efter de er fyldt 3 år.

 

14. juni 2022

Indbydelse til Små Synger Sammen Dag - Klik her

 

5. maj 2022

Der er lagt to pjecer ind på hjemmesiden under "For private passere" under "Pjecer og anbefalinger".

De omhandler "Dit barns sprog 0-3 år" og "Information om stammen".

 

2. februar 2022

Restriktioner ophæves - visse anbefalinger gælder fortsat - Læs mere her

 

7. januar 2022

Skema omkring opsporing og håndtering af kontakter til smittede med COVID-19 - tryk her

 

7. januar 2022

Brev fra sundhedsstyrelsen med inspirationsmateriale til at fastholde hygiejnerutinerne - tryk her for at se brevet.

 

20. december 2021

På grund af den aktuelle smittesituation og Omikrons hastige vækst i Danmark har Folketingets Epidemiudvalg vedtaget yderligere restriktioner gældende fra den 19. december og 4 uger frem.
Følgende gælder for dagtilbud:
Der er fra den 19. december krav om mundbind eller visir for forældre og besøgende i dagtilbud mv. medarbejdere har ret til at bære visir.

Læs eventuelt mere på Coronasmitte.dk

 

15. december 2021

Selvtest til ikke-vaccinerede og ikke-tidligere smittede medarbejdere i private dagtilbud:

Hjørring kommune tilbyder selvtest-kit til ikke-vaccinerede og til ikke-tidligere smittede medarbejdere i private dagtilbud inden juleferien, så de kan teste sig i ferien og inden de starter på arbejde igen.

Selvtest-kit rekvireres ved henvendelse til Annabeth Helledie 41223644.

 

30. november 2021

Opsporing af nære kontakter - kun i forbindelse med den nye virusvariant Omicron.

Ved bekræftet eller mistanke om smitte med Omicron varianten, sættes der nu gang i en mere omfattende smitteopsporing for at bremse smitten med den nye virusvariant.

Her anbefales nu både de nære kontakter samt de nære kontakters nære kontakter, uanset vaccinations- eller tidligere smittestatus, at gå i selvisolation og blive PCR-testet på dag 1, 4 og 6. De kan ophæve deres selvisolation igen efter negativ svar på den sidste test på dag 6.

Personer som har været tidligere smittet med COVID-19, og hvor det er under 12 uger siden, de blev testet positiv, behøver ikke at blive testet. De kan ophæve deres selvisolation efter 7 dage. Hvis de får symptomer på COVID-19, anbefales de at blive PCR-testet hurtigst muligt.

VIGTIGT: Ovennævnte overruler de nuværende retningslinjer for skoler og dagtilbud ift. opsporing af nære kontakter og fritagelsen for isolation af børnene.

Eksempel: Hvis et barn konstateres smittet med Omicron, skal hele klassen/stuen hjemsendes og PCR-testes på dag 1, 4 og 6. Derudover skal børnenes familier også gå i isolation og PCR-testes på dag 1, 4 og 6.

De skærpede anbefalinger gælder indtil, der er mere viden om Omicron/B.1.1.529.

Læs mere her: Nye skærpede retningslinjer for smitteopsporing ved smitte eller mistanke om smitte med den nye virusvariant Omicron

Se også: Retningslinjer COVID-19: Opsporing og håndtering af nære kontakter (pr. 29/11-21)

 

29. oktober 2021

Pjece: Test af børn for COVID-19

Pjece: Er dit barn nær kontakt

 

26. oktober 2021

Nu er de nye tilskud og kommunale takster for 2022 godkendt.

Kommunale takster for 2022:

Vuggestue  
Vuggestue, heldags 3162 kr. 
Vuggestue, deltids 2277 kr.
Frokostordning* 550 kr. 

 

Børnehave  
Børnehave, heldags 1967 kr. 
Børnehave, deltids 1416 kr.
Frokostordning* 548 kr.

 

Tilskud pr måned pr barn til privatinstitutioner 2022:

Fuldtid 0-2,10 år 2,10 - 5 år
Administrationstilskud 281 kr. 180 kr.
Bygningstilskud 461 kr.  231 kr.
Driftstilskud 8285 kr. 5145 kr.

 

 

Deltid 30 timer 0-2,10 år 2,10 - 5 år
Administrationstilskud  281 kr. 180 kr.
Bygningstilskud  461 kr. 231 kr.
Driftstilskud  5178 kr. 3216 kr.

 

 

7. oktober 2021

Anbefaling om 1 ugentlig test af ikke-vaccineret personale:
Pr. 1/10 opfordres alle ikke-vaccinerede ansatte i dagtilbud til at blive testet 1 gang ugentligt.
Retningslinjer for dagtilbud

 

24. september 2021

Nære kontakter

Hermed en præcisering, af hvordan børn i alderen 0-2 og 3-6 år skal forholde sig, hvis de er nære kontakter i hjemmet eller uden for hjemmet (i skole/dagtilbud).

(Der er forskel på om barnet er nær kontakt uden for hjemmet eller i hjemmet):

 

Hvis barnet identificeres som nær kontakt til en uden for sin egen husstand (0-2år)

Hvis et barn under 3 år identificeres som nær kontakt og ikke har symptomer på COVID-19, er der hverken anbefalinger om test eller isolation.

 

Hvis barnet identificeres som nær kontakt til en i sin egen husstand (0-2år) - OBS

Hvis et barn under 3 år identificeres som nær kontakt og ikke har symptomer på COVID-19, anbefales det, at barnet testes hurtigst muligt og herefter testes på 4. og 6. dagen. Der anbefales selvisolation, indtil samtlige test har givet et negativt svar.

Bemærk, at der i ovenstående tilfælde gælder særlige retningslinjer, hvis eksponeringen for smitte ikke ophører.

 ---

 Hvis barnet identificeres som nær kontakt til en uden for sin egen husstand (3-6 år)

Hvis et barn på 3-6 år i dagtilbud mv. identificeres som nær kontakt og ikke har symptomer på COVID-19, anbefales det, at barnet testes hurtigst muligt.

 

Hvis barnet er i dagtilbud mv., når det identificeres som nærkontakt, kan test vente til afhentning ved dagens afslutning. Det anbefales, at barnet først møder i dagtilbud mv. igen, når de har et negativt svar på første test. Hvis barnet først kan testes den følgende dag, anbefales det, at barnet holdes hjemme indtil, det er testet og har modtaget første negative testsvar.

Det anbefales efterfølgende, at barnet testes på 4. og 6. dagen for eksponering for smitte.

 

 Hvis barnet identificeres som nær kontakt til en i sin egen husstand (3-6år) - OBS

Hvis et barn på 3-6 år identificeres som nær kontakt og ikke har symptomer på COVID-19, anbefales det, at barnet testes hurtigst muligt og herefter testes på 4. og 6. dagen. Der anbefales selvisolation, indtil samtlige test har givet et negativt svar.

Bemærk, at der i ovenstående tilfælde gælder særlige retningslinjer, hvis eksponeringen for smitte ikke ophører.

 

10. august 2021

Overgangsvejledning for håndtering af smitte på dagtilbud - undervisning- og uddannelsesområdet, gældende fra 6.august 2021 - obs ændringer i opsporing af nærekontakter

De nye retningslinjer for håndtering af smitte på dagtilbuds-, undervisnings- og uddannelsesområdet i perioden indtil færdiggørelsen af vaccinationsindsatsen omkring d. 1. september 2021,  fremgår i en samlet pjece, som kan læses her: Overgangsvejledning for håndtering af smitte på dagtilbuds-, undervisnings- og uddannelsesområdet.

 

28. juni 2021

Kontaktopsporing ved særligt udvalgte smitsomme varianter
Statens Serum Institut anbefaler at i de tilfælde, hvor personer er smittet med særligt udvalgte smitsomme varianter, igangsættes der både isolation og test af nære kontakter og af de nære kontakters nære kontakter efter samme retningslinjer og anbefalinger, som er beskrevet i sundhedsstyrelsens publikation:

COVID-19: Opsporing og håndtering af nære kontakter

Dog kan færdigvaccinerede personer (jf. afsnit 4.6) undlade at selvisolere, men bør stadig lade sig teste på dag 4 og 6, som andre nære kontakter. De skal dog straks selvisolere, hvis de udvikler symptomer på COVID-19.

Statens Serum Institut vil løbende sende en opdateret liste til Styrelsen for Patientsikkerhed over hvilke varianter, der skal håndteres som beskrevet i dette afsnit. Styrelsen for Patientsikkerhed vil sikre, at der sker relevant smitteopsporing.

 

14. juni 2021

Restriktionerne omkring brug af mundbind er pr dags dato ophævet.
Forældre behøver derfor ikke længere at bære mundbind, når de afleverer eller henter deres børn.

Læs eventuelt mere her: Generelle regler for dagtilbud opdateret 14/6 2021

 

26. april 2021

Informationsark om børn og covid-19 - Læs her

 

20. april 2021

Opdaterede retningslinjer for dagtilbud - Læs her

 

Regler om isolation efter indrejse til Danmark

Hvornår kan børn og elever fremmøde i dagtilbud mv., skolen eller uddannelsesinstitutionen efter indrejse i Danmark? Læs her på undervisningsministeriets hjemmeside

Der er indført krav om, at alle, der rejser ind i Danmark (gælder ikke indrejsende fra Rigsfællesskabet), skal testes og efterfølgende isoleres i 10 dage. Der er mulighed for at afkorte isolationen ved en negativ PCR-test taget tidligst på fjerdedagen efter indrejse i Danmark.

Personer under 15 år er ikke omfattet af disse krav af juridiske årsager. Dette skyldes dels, at børn under 15 år ikke selv kan give samtykke til en behandling (her: en test), jævnfør sundhedsloven samt den kriminelle lavalder på 15 år.

Personer under 15 år opfordres dog fortsat til at lade sig teste for COVID-19 efter hjemkomst og til at gå i selvisolation frem til negativt prøvesvar. Dette følger af sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Forældre kan undlade at lade børn under 12 år teste, da det kan virke ubehageligt for børnene. Børnene opfordres fortsat til selvisolation i 10 dage efter hjemkomst. Hvis barnet eller eleven ikke har udviklet symptomer på COVID-19, kan barnet eller eleven komme i dagtilbud mv., skole og institution efter de 10 dages selvisolation.

Se mere om indrejse her: https://coronasmitte.dk/

 

Nedlukninger på sogne niveau

I tilfælde af nedlukninger på sogne niveau pga. COVID-19, vil I blive kontaktet af kommunen, hvis I bor i det ramte sogn.

 

19. marts 2021

Mange af pjecerne omkring COVID-19 er blevet opdateret på baggrund af de seneste justeringer af bl.a. nære kontakter og testregime.
Indholdet har vi sendt ud til jer løbende, men her får I et samlet overblik, som I også kan videreformidle til forældre.

Bemærk der er også linket til oversættelserne til brug for ikke dansktalende forældre.

Klik på Pjece navnet for at se pjecen.

SYMPTOMER:

TESTET POSITIV:

NÆR KONTAKT:

BØRN:

 

11. marts 2021

Opdaterede retningslinjer for dagtilbud - Læs her

 

Der er nyt vedr. selvisolation og opsporing af nære kontakter.
Hvor længe skal man være i selvisolation?
Personer som tester positiv for COVID-19 skal blive hjemme:
• indtil 48 timer efter at personen ikke længere har symptomer, eller
• indtil 10 dage efter symptomstart, hvis vedkommende har haft to feberfrie dage (uden brug af febernedsættende medicin som fx paracetamol), og har det betydeligt bedre. Det er acceptabelt med milde restsymptomer som let hoste eller tab af smags- og lugtesans*.

*dette er nyt

Se pjece: Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus (s. 4): Læs her

samt ”Håndtering af smitte med COVID-19 i grundskoler” (side 14): Læs her

 

Skoleområdet

Opsporing af nære kontakter indenfor skoleområdet: (Dette er nyt)

Elever: (side 11)
Alle elever i en stamklasse anses for at være nære kontakter, når der er én smittet elev i klassen, da det antages, at eleverne i stamklassen ikke kan holde afstand. Det samme gælder for medarbejdere, som har undervist i stamklassen, og som af undervisningsmæssige og pædagogiske hensyn kan fravige afstandsanbefalingen.

Personale: (side 15)
Hvis den smittede medarbejder har opholdt sig i skolen i smitteperioden gøres følgende (jf. også afsnit 3.1 og 3.3 for ledelsens ansvar):
• Den/de klasser medarbejderen har undervist i smitteperioden sendes hjem som nære kontakter.
• Herudover identificeres eventuelle nære kontakter uden for klassen blandt andre elever og/eller kollegaer, som opfylder mindst et af kriterierne for at være nær kontakt, som beskrevet i bilag 2.
• I forbindelse med smitte blandt det pædagogiske personale i SFO/fritidshjem/klub identificeres der nære kontakter blandt børn og kollegaer, som opfylder mindst et af kriterierne for at være nær kontakt, som beskrevet i bilag 2.

”Håndtering af smitte med COVID-19 i grundskoler”: Læs her

Særligt vedr. kontaktopsporing ved mødeafholdelse efter ophold i personalerummet: (præcisering)
Kontaktopsporing ved mødeafholdelse og/eller efter ophold i personalerummet: (s. 22)
Hvis der har været afholdt et møde på skolen eller i SFO’en/fritidshjemmet/klubben både internt mellem medarbejdere og/eller med eksterne deltagere (fx forældre), eller hvis medarbejdere har holdt pause sammen, gøres der ved et smittetilfælde blandt mødedeltagerne/medarbejderne følgende:
• Det afgøres om, om der er nære kontakter til den smittede person blandt mødedeltagerne/medarbejderne, hvis mødet/pausen har været afholdt i smitteperioden (jf. bilag 1 om smitteperiode), og hvis mødedeltagerne/medarbejderne opfylder mindst et af kriterierne for at være nær kontakt, som beskrevet i bilag 2.
• Herudover afklares det, om de mødedeltagere/medarbejdere, der ikke er nære kontakter til den smittede person, skal screenes med hurtigtest eller PCR test som ’andre kontakter’. Dette anbefales for at være sikker på at der ikke er flere tilfælde af smitte. (Man skal ikke selvisoleres mens man venter på testsvar)

 

11. februar 2021

Vær opmærksom på at der nu er krav til at forældre / gæster skal have mundbind på indendørs i dagtilbud - Læs mere her 

 

21. januar 2021

Sundhedsstyrelsens skærpede retningslinjer for opsporing og håndtering af nære kontakter - Klik her 

 

8. januar 2021

Opdaterede retningslinjer pr. 8. januar 2021 - Klik her 

 

4. januar 2021

Opdaterede retningslinjer - Klik her

 

30. december 2020

Nyeste anbefalinger, restriktioner og forbud - Klik her 

 

18. december 2020

Anvendelse af PCR-test - Brev 

 

9. december 2020

Til orientering:

Al rådgivning vedrørende COVID-19, vil fremadrettet blive varetaget af sundhedsplejerske Inger Winter.

I kan kontakte Inger Winter direkte på mail: inger.winter@hjoerring.dk eller telefon: 41223608.

 

26. november 2020

Jeg er blevet gjort opmærksom på, at I udover tilskudstaksterne, plejer at få tilsendt de kommunale takster.

Så nu får I dem her.

Hjørring kommunes takster for 2021 11 mdr. - juli betalingsfri.
Dagtilbud Pr. måned
Dagpleje, heldags 2.842 kr. 
Dagpleje, deltid  2.047 kr. 
Vuggestue, heldags 2.957 kr. 
Vuggestue, deltid 2.129 kr. 
Børnehaver, heldags 1.812 kr.
Børnehaver, deltid 1.305 kr. 

 

23. november 2020

Fremover vil nye informationer blive lagt ind på denne side. Husk derfor at oprette et abonnement på siden, så modtager du en mail, når der bliver lagt nyt ind på siden.

 

 

 

Tilsyn private institutioner og private pasningsordninger

Mette Vang
Tilsynskonsulent

Kommunale institutioner og dagpleje

Merete Sørensen
Tilsynskonsulent

Kontakt Dagtilbuds-sekretariatet 

Se åbningstider og kontaktoplysninger

Abonnér på siden

Få en e-mailadvisering når siden opdateres med nye informationer.

Felter med (*) skal udfyldes