Krav til navngivning

Fra den 1. juli 2018 skal ordene "privat pasningsordning" indgå i navnet på alle private pasningsordninger.

I henhold til dagtilbudsloven træder der en ny bestemmelse i kraft pr. 1. juli 2018, som betyder, at ordene "privat pasningsordning" skal anvendes som betegnelse for private pasningsordninger i alle offentlige sammenhænge.

For alle etablerede private pasningsordninger, der har fået en tilladelse efter § 78 i dagtilbudsloven (tilladelse fra kommunen) og for private pasningsordninger, hvor forældre før 1. juni 2018 har fået tilskud efter § 80 i dagtilbudsloven (økonomisk tilskud til privat pasning), gælder ændringen fra 1. januar 2019.

Det betyder, at du fra 1. januar 2019 skal sikre, at der i dit navn på pasningsordningen indgår ordene ”privat pasningsordning”. Ordene ”privat pasningsordning” skal benyttes i alle offentlige sammenhænge. Ordet dagpleje må dermed ikke indgå i navnet.

Det nye krav indebærer, at du på eksempelvis din hoveddør, hjemmeside og brevpapir, vil skulle ændre dit navn, så det fremgår, at det er en privat pasningsordning.

Eksempel: Hvis den private pasningsordning i dag hedder: Den private dagpleje Mariehønen, skal den fremadrettet hedde: Den private pasningsordning Mariehønen.