Private børnepasser i Vrå

Her kan du finde oplysninger og læse om de private pasningsordninger og børnepasser i Vrå.

  • Annette Vangård Christensen, Ådalen 59, tlf. 27575618
  • Dorte Hoven Bertelsen og Louise Hoven "Søstrenes Hus", Sdr. Vråvej 19, tlf. 23209029 www.soestreneshus.dk
  • Heidi Kjelgaard Bokelund, Brorsonsvej 1, tlf. 51341312. Email: heidikjelgaard79@gmail.com www.heidisboernepasningvraa.dk
  • Marianne Berg Hougesen, Borupvej 20, tlf. 22323661 www.landsbyhaven.net
  • Marianne M. Hansen, Bundgardsvej 1, tlf. 25113424 www.babyfive.dk
  • Pia Jensen, Møllevej 36, tlf. 53561706, www.guldklumpehuset.dk
  • Vivi Larsen, Gartnervænget 11, 21800721