Private pasningsmuligheder

Privat pasning er en pasningsform for dig, der selv ønsker at have indflydelse på hvor dit barn skal passes, og dermed et alternativ til de offentlige dagtilbud.

Du kan bruge en privat børnepasser, mens du venter på en plads i vuggestue, dagpleje eller børnehave. Du kan også vælge at bruge en privat børnepassser i stedet for en plads i en kommunal institution. Privat børnepasning kan bruges af børn i alderen fra 24 uger til 6 år.