Private pasningsmuligheder

Privat pasning er et alternativ til de offentlige dagtilbud.

Du kan bruge en privat børnepasser, mens du venter på en plads i vuggestue, dagpleje eller børnehave. Du kan også vælge at bruge en privat børnepassser i stedet for en plads i en kommunal institution. Privat børnepasning kan bruges af børn i alderen fra 24 uger til 6 år.