Oversigt over dagtilbud

Oversigt over dagtilbud 0-6 år

Her kan du få et overblik over alle kommunens dagtilbud for 0-6-årige.

Information til forældre om valg af dagtilbud.

Der bygges i den kommende periode et helt nyt børnehus på Palleskærvej i Hjørring, og der foretages også andre tilpasninger af dagtilbudsstrukturen, som Byrådet besluttede på Byrådsmødet onsdag den 16. december 2020.
Byrådet besluttede følgende:

  • at Bjørnen og Vilesvej nedlægges.
  • at der oprettes 20 børnehavepladser i Børnehuset Bagterp, når Viben er flyttet til Børnehuset Palleskærvej.
  • at mulighederne for at bevare Vuggestuen Lundtoftevej skal undersøges nærmere i første halvår af 2021.

Det forventes, at Børnehuset Palleskærvej er klar til ibrugtagning i andet halvår af 2022, og herefter vil Bjørnen og Vilesvej blive udfaset.

Hvis dit barn har plads eller får plads i en af de institutioner, der nedlægges, kommer dit barn ikke bagerst i køen til en ny plads.
Forældre og kommende forældre til børn i Bjørnen og Vilesvej vil få tilbudt plads i Børnehuset Palleskærvej, eller en af de nye børnehavepladser, der bliver i Børnehuset Bagterp. Hvis forældre ikke ønsker den tildelte plads, kan de på lige vilkår med andre forældre i Hjørring Kommune indmelde deres barn i anden daginstitution, hvor der måtte være ledige pladser.

Vi orienterer løbende de forældre, der er berørt af ændringerne.

Her ligger vores dagtilbud

På kortet nedenfor kan du se alle kommunale dagtilbud. Indtaster du din egen adresse i feltet øverst, zoomes der automatisk ind på de dagplejere/daginstitutioner, der ligger nærmest din bopæl. Sidder du ved en pc, kan du zoome ind ved at dobbeltklikke og zoome ud ved at holde shift nede, mens du dobbeltklikker med musen. Bemærk: Du kan også søge plads via kort, når du logger ind på den digitale pladsbooking.

Rød prik: Dagplejer
Pink trekant: Vuggestue
Blå trekant: Børnehave
Gul trekant: Integreret institution (vuggestue og børnehave i samme hus)