Oversigt over dagtilbud

Oversigt over dagtilbud 0-6 år

Her kan du få et overblik over alle kommunens dagtilbud for 0-6-årige.

Ændringer i dagtilbudsstrukturen

Vi bygger et helt nyt børnehus på Palleskærvej i Hjørring til vuggestuebørn og børnehavebørn. Vi forventer, at børnehuset er klar til brug i andet halvår af 2022.

Når det nye børnehus står klar, vil børnehaverne Bjørnen og Vilesvej samt Vuggestuen Lundtoftevej blive nedlagt.

Hvis du er forælder eller kommende forælder til et barn i Vuggestuen Lundtoftevej, vil dit barn få tilbudt en plads i børnehuset på Palleskærvej, når Vuggestuen Lundtoftevej bliver nedlagt.

Hvis du er forælder eller kommende forælder til et barn i Børnehaven Vilesvej eller Bjørnen, vil dit barn blive tilbudt en plads i børnehuset på Palleskærvej eller i andre institutioner i Hjørring.

Hvis du ikke ønsker en plads i den institution, som dit barn bliver tilbudt, har du på lige vilkår med andre forældre i Hjørring Kommune mulighed for at indmelde dit barn i en anden daginstitution, hvor der er ledige pladser. Hvis der ikke er ledige pladser i den institution, som du ønsker, kan du skrive dit barn på ønskeliste til en plads.

Specialbørnehaven Viben, som er fysisk placeret i Børnehuset Bagterp, flytter til børnehuset på Palleskærvej, når bygningen står klar.

Vi orienterer løbende de forældre, der er berørte af ændringerne.

 

Her ligger vores dagtilbud

På kortet nedenfor kan du se alle kommunale dagtilbud. Indtaster du din egen adresse i feltet øverst, zoomes der automatisk ind på de dagplejere/daginstitutioner, der ligger nærmest din bopæl. Sidder du ved en pc, kan du zoome ind ved at dobbeltklikke og zoome ud ved at holde shift nede, mens du dobbeltklikker med musen. Bemærk: Du kan også søge plads via kort, når du logger ind på den digitale pladsbooking.

Rød prik: Dagplejer
Pink trekant: Vuggestue
Blå trekant: Børnehave
Gul trekant: Integreret institution (vuggestue og børnehave i samme hus)