Tilsyn i kommunale dagtilbud

Kommunalbestyrelsen er i henhold til Dagtilbudsloven forpligtet til at føre tilsyn med de kommunale dagtilbud.

Det er Hjørring Kommunes ambition at der føres tilsyn på baggrund af en tæt dialog med den enkelte institution.

Læs mere om tilsyn