Tilsyn i kommunale og private dagtilbud 0-6 år

Det er Hjørring Kommunes ansvar og pligt at føre tilsyn med, at alle dagtilbud for børn i Hjørring Kommune bliver drevet på en forsvarlig måde. Derfor fører pædagogiske konsulenter tilsyn i alle 0-6 års dagtilbud.

Formålet med tilsynet er: 

  • At vurdere om dagtilbuddet lever op til dagtilbudslovens bestemmelser
  • At få kendskab til, om dagtilbuddet styrker børnenes trivsel, læring og udvikling
  • At vurdere, om de politiske mål for dagtilbuddene bliver indfriet og overholdt
  • At medvirke til den pædagogiske udvikling i dagtilbuddet.

Tilsynet omfatter alle dagtilbud, det vil sige: kommunale og private vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner, den kommunale dagpleje og de private pasningsordninger.

Tilsyn i tæt dialog

Det er Hjørring Kommunes ambition, at der føres tilsyn i en tæt dialog med den enkelte enhed, og at tilsynet opleves som et værdifuldt input i den pædagogiske praksis og bidrager til faglig refleksion. Principperne bag tilsynet er derfor, at:

  • Tilsynet skal være dialogbaseret
  • Tilsynet skal rumme både kvalitetskontrol og kvalitetsudvikling
  • Tilsynet skal skabe værdi for dagtilbud, forvaltning og politikere

Læs mere om retningslinjerne for tilsyn:

De kommunale daginstitutioner

Den kommunale dagpleje

Privat pasning

Privatinstitutioner