Tilsyn i kommunale og private dagtilbud 0-6 år

Det er Hjørring Kommunes ansvar og pligt at føre tilsyn med, at alle dagtilbud for børn i Hjørring Kommune bliver drevet på en forsvarlig måde. Derfor fører pædagogiske konsulenter tilsyn i alle 0-6 års dagtilbud.

Formålet med tilsynet er:
•At vurdere om dagtilbuddet lever op til dagtilbudslovens bestemmelser
•At få kendskab til, om dagtilbuddet styrker børnenes trivsel, læring og udvikling
•At vurdere, om de politiske mål for dagtilbuddene bliver indfriet og overholdt
•At medvirke til den pædagogiske udvikling i dagtilbuddet.

Tilsynet omfatter alle dagtilbud, det vil sige: kommunale og private vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner, den kommunale dagpleje og de private pasningsordninger.

Tilsyn i tæt dialog

Det er Hjørring Kommunes ambition, at der føres tilsyn i en tæt dialog med den enkelte enhed, og at tilsynet opleves som et værdifuldt input i den pædagogiske praksis og bidrager til faglig refleksion. Principperne bag tilsynet er derfor, at:
•Tilsynet skal være dialogbaseret
•Tilsynet skal rumme både kvalitetskontrol og kvalitetsudvikling
•Tilsynet skal skabe værdi for dagtilbud, forvaltning og politikere

Læs mere om retningslinjerne for tilsyn:

De kommunale daginstitutioner

Den kommunale dagpleje

Privat pasning

Privatinstitutioner