Strategi for pædagogisk praksis

Strategien for pædagogisk praksis i dagtilbud gælder for kommunens dagpleje og daginstitutioner.

Strategien tydeliggør sammen med den pædagogiske læreplan på et overordnet niveau de mål, som Hjørring Kommune har for kvaliteten af det pædagogiske arbejde og til hverdagslivet i daginstitutionerne og dagplejen.

Strategi for pædagogisk praksis

Dialogværktøj til strategien for pædagogisk praksis - i dagplejen

Dialogværktøj til strategien for pædagogisk praksis - i vuggestuen

Dialogværktøj til strategien for pædagogisk praksis - i børnehaven