Pædagogiske læreplaner

De pædagogiske læreplaner skal sikre, at alle Hjørring kommunes dagtilbud arbejder med læring på en systematisk, synlig og kvalificeret måde med fokus på alle barnets potentialer og kompetencer, så barnet rustes til at begå sig videre i livet.

I 2004 blev det vedtaget ved lov, at der skal udarbejdes pædagogiske læreplaner på dagtilbudsområdet. Læreplanerne skal behandle følgende temaer:

  • Personlig udvikling 
  • Sociale kompetencer 
  • Sproglig udvikling 
  • Kulturelle udtryksformer og værdier
  • Naturen og naturfænomener
  • Krop og bevægelse 

Den Pædagogiske Læreplan for Hjørring Kommune