Pædagogiske læreplaner

I Hjørring Kommune arbejder alle dagplejere, vuggestuer og børnehaver med pædagogiske læreplaner. Lærerplanen udgør sammen med kommunens dagtilbudspolitik udgangspunktet for det pædagogiske arbejde i de enkelte dagtilbud.

Den pædagogiske læreplan tager udgangspunkt i følgende læreplanstemaer:
•Alsidig personlig udvikling
•Social udvikling
•Kommunikation og sprog
•Krop, sanser og bevægelse
•Natur, udeliv og science
•Kultur, æstetik og fællesskab

Den pædagogiske læreplan skal sikre, at dagtilbuddene fremmer alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangs­punkt i et børneperspektiv.

Den pædagogiske læreplan tager afsæt i Dagtilbudslovens bestemmelser.

Læs Den styrkede pædagogiske læreplan (Undervisningsministeriet)

Læs Dagtilbudsloven §§8-10 om mål og indhold i den nye læreplan