Dialogværktøj (KVALid) til den pædagogiske læreplan

Hjørring Kommune har udviklet et dialogværktøj til at understøtte Den pædagogiske læreplan. Værktøjet skal bruges til at vurdere læringsmiljøet i dagpleje og daginstitutioner.

Find dialogværktøjet: Kvalitet i den pædagogiske praksis - dagplejen

Find dialogværktøjet: Kvalitet i den pædagogiske praksis - vuggestuen

Find dialogværktøjet: Kvalitet i den pædagogiske praksis - børnehaven