Kvalitet i dagpleje, vuggestuer og børnehaver

Her kan du læse om nogle af de ting, vi arbejder med på dagtilbudsområdet for at sikre udvikling, læring og trivsel for alle børn.

Dagtilbudspolitik

Dagtilbudspolitikken skal sikre, at vi skaber de bedst mulige rammer og prioriteringer for vores yngste børns udvikling, læring, trivsel og dannelse.

Læs mere om Dagtilbudspolitikken

Pædagogiske læreplaner

I Hjørring Kommune arbejder alle dagplejere, vuggestuer og børnehaver med pædagogiske læreplaner. Lærerplanen udgør sammen med kommunens dagtilbudspolitik udgangspunktet for det pædagogiske arbejde i de enkelte dagtilbud.

Den pædagogiske læreplan tager udgangspunkt i følgende læreplanstemaer:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Social udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
  • Kultur, æstetik og fællesskab

Den pædagogiske læreplan skal sikre, at dagtilbuddene fremmer alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangs­punkt i et børneperspektiv.

Den pædagogiske læreplan tager afsæt i Dagtilbudslovens bestemmelser.

Læs Den styrkede pædagogiske læreplan (Undervisningsministeriet)

Læs Dagtilbudsloven §§8-10 om mål og indhold i den nye læreplan

Sprogindsats og sprogvurdering

Byrådet har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering af alle børn i alderen omkring 3 år, der ikke er optaget i et dagtilbud.

Byrådet har ligeledes ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år, der er optaget i et dagtilbud, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver en formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering.

Læs om mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering

Tilsyn i kommunale dagtilbud

Byrådet er i henhold til Dagtilbudsloven forpligtet til at føre tilsyn med de kommunale dagtilbud.

Det er Hjørring Kommunes ambition at der føres tilsyn på baggrund af en tæt dialog med den enkelte institution.

Bevægelsesstrategi for dagtilbud 0-6 år

Bevægelsesstrategien henvender sig til det pædagogiske personale, men også til forældre, der har børn i dagtilbud i Hjørring Kommune.

Fysisk aktivitet er allerede et fokuspunkt i dagtilbuddene, hvor det indgår som et tema i de pædagogiske læreplaner.
Med bevægelsesstrategien ønsker Hjørring Kommune, at der kommer endnu mere opmærksomhed på at
fremme bevægelse i dagligdagen.

Bevægelsesstrategi for dagtilbud 0-6 år