Kvalitet i dagpleje, vuggestuer og børnehaver

Hvad gør vi for at sikre kvaliteten i dit barns pasningstilbud? Her kan du læse om de overordnede retningslinjer for kvaliteten i Hjørring Kommunes pasningstilbud.

Pædagogiske læreplaner

De pædagogiske læreplaner skal sikre, at alle Hjørring kommunes dagtilbud arbejder med læring på en systematisk, synlig og kvalificeret måde med fokus på alle barnets potentialer og kompetencer, så barnet rustes til at begå sig videre i livet.

I 2004 blev det vedtaget ved lov, at der skal udarbejdes pædagogiske læreplaner på dagtilbudsområdet. Læreplanerne skal behandle følgende temaer:

  • Personlig udvikling 
  • Sociale kompetencer 
  • Sproglig udvikling 
  • Kulturelle udtryksformer og værdier
  • Naturen og naturfænomener
  • Krop og bevægelse 

Den Pædagogiske Læreplan for Hjørring Kommune

Sprogindsats og sprogvurdering

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering af alle børn i alderen omkring 3 år, der ikke er optaget i et dagtilbud.

Kommunalbestyrelsen har ligeledes ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år, der er optaget i et dagtilbud, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver en formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering.

Læs om mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering

Tilsyn i kommunale dagtilbud

Kommunalbestyrelsen er i henhold til Dagtilbudsloven forpligtet til at føre tilsyn med de kommunale dagtilbud.

Det er Hjørring Kommunes ambition at der føres tilsyn på baggrund af en tæt dialog med den enkelte institution.

Læs mere om tilsyn

Strategi for pædagogisk praksis

Strategien for pædagogisk praksis i dagtilbud gælder for kommunens dagpleje og daginstitutioner.

Strategien tydeliggør sammen med den pædagogiske læreplan på et overordnet niveau de mål, som Hjørring Kommune har for kvaliteten af det pædagogiske arbejde og til hverdagslivet i daginstitutionerne og dagplejen.

Strategi for pædagogisk praksis

Dialogværktøj til strategien for pædagogisk praksis - i dagplejen

Dialogværktøj til strategien for pædagogisk praksis - i vuggestuen

Dialogværktøj til strategien for pædagogisk praksis - i børnehaven

Bevægelsesstrategi for dagtilbud 0-6 år

Bevægelsesstrategien henvender sig til det pædagogiske personale, men også til forældre, der har børn i dagtilbud i Hjørring Kommune.

Fysisk aktivitet er allerede et fokuspunkt i dagtilbuddene, hvor det indgår som et tema i de pædagogiske læreplaner.
Med bevægelsesstrategien ønsker Hjørring Kommune, at der kommer endnu mere opmærksomhed på at
fremme bevægelse i dagligdagen.

Bevægelsesstrategi for dagtilbud 0-6 år