Sådan søger du om et kombinationstilbud til dit barn

Du skal selv finde en fleksible børnepasser.

Hjørring Kommune skal godkende den fleksible børnepasser og pasningsaftalen. Den fleksible børnepasser skal være minimum 18 år og have dokumenteret danskkundskaber.

Hjørring Kommune indhenter straffeattest og børneattest på den fleksible børnepasser.

Du betragtes som arbejdsgiver, når du ansætter en fleksibel børnepasser i dit eget hjem. Du har i den forbindelse pligt til at indberette til ATP og til at tegne en arbejdsskadeforsikring.

Når du søger om at benytte dig af kombinationstilbuddet, skal du definere, hvor mange timer du ønsker en institutionsplads/dagpleje, og hvor mange timer du ønsker fleksibel pasning. Den fleksible pasning skal udgøre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit fordelt på minimum en 4 ugers periode.

Ønsker du at benytte dig af kombinationstilbuddet, skal du kontakte Dagtilbudssekretariatet