Sådan søger du om at blive fleksibel børnepasser

For at blive godkendt som fleksibel børnepasser skal du være minimum 18 år og have dokumenteret danskkundskaber.


Den fleksible pasning skal tilrettelægges på en måde hvor:
- barnet oplever medbestemmelse, medansvar og demokrati
- barnet får udviklet sin selvstændighed og evne til at indgå i fællesskaber og integration i det danske samfund.

 

Hjørring Kommune indhenter en straffe- og børneattest på dig, når du søger om at blive fleksibel børnepasser.

Søg om at blive godkendt som fleksibel børnepasser