Sygdom hos småbørn


Børn i dagplejealderen har typisk hyppigere infektionssygdomme end ældre børn.

Efterhånden som barnet overstår infektioner, udvikles modstandsdygtighed (immunitet), og hyppigheden af infektioner aftager derfor med alderen.

En forudsætning for at udbredelsen af sygdomme kan minimeres, er at holde barnet hjemme, når barnet er sygt. Jeres barn kan komme i dagpleje, når det på sædvanlig måde kan klare dagligdagen, og det kan deltage i de aktiviteter, det plejer uden behov for særlig hensyn.

Bliver jeres barn sygt i løbet af dagen, kontakter dagplejeren jer.

Vi følger Sundhedsstyrelsens vejledning om smitsomme sygdomme.