Gæstepleje i dagplejen

Vi tilbyder gæstepleje, hvis dagplejeren bliver syg, er på kursus eller har fri/ferie.

Når jeres barn har brug for gæstepleje

Gældende fra og med 1. oktober 2022:

Vi vil i videst muligt omfang finde en gæsteplads, der matcher jeres dagplejers åbningstider, men vi kan ikke garantere det. 

Åbningstiden for gæstepladsen følger åbningstiderne, der hvor barnet får tilbudt en gæsteplads.

Vi bestræber os på, at barnet kommer i gæstepleje hos en dagplejer, barnet kender, hvis det er muligt.

Vrå og Sindal:

Når egen dagplejer er fraværende tilbydes en gæsteplads ved en dagplejer, hvor I bor, der kun har tre børn indskrevet. Hvis alle dagplejere har fire børn indskrevet, og et barn har brug for en gæsteplads, kan det være nødvendigt at tilbyde barnet en gæsteplads hos en dagplejer, der i forvejen har fire børn.

Hjørring:

Jeres barn vil primært blive tilbudt en gæsteplads hos en af de to gæstedagplejere - en i Nordbyen (Lundergård, Højene og Holmegård) og en i Sydbyen (Bagterp, Ulvegravene og Muldbjerg). Derudover vil alle dagplejere i Hjørring kunne modtage gæstebørn. Det betyder, at når en eller flere af dagplejerne har tre børn indskrevet, vil den sidste plads blive tilbudt som gæsteplads. Hvis alle dagplejere har fire børn og et barn har brug for gæsteplads, kan det være nødvendigt at tilbyde barnet gæsteplads hos en dagplejer, hvor der i forvejen er fire børn.