De første møder med dagplejen

De første møder i dagplejen

Præsentationsmøde

Når I har booket en dagplejeplads, kontakter I dagplejer for at aftale et besøg.

Ved besøget vil dagplejer beskrive sin hverdag sammen med børnene og fremvise sit hjem, så I kan se de omgivelser, der tilbydes jeres barn. 

Forbesøg

Et par måneder før opstart kontakter I igen dagplejer, så I sammen kan planlægge en god overgang til dagplejen. Det kan være en god idè at aftale flere små forbesøg forud for den egentlige opstart. 

For at give jeres barn en god og tryg start i dagplejen, er det rigtig godt at dagplejeren får et grundlæggende kendskab til jeres barns historie. Fortæl så meget, I kan huske om barnets udvikling, spisevaner, legevaner og eventuelle sygdomme, ja i det hele taget alt, som kan fremme forståelsen og lette overgangen. I har mulighed for at få afstemt forventninger til det kommende samarbejde med dagplejeren. 

Møde med forældre, dagplejepædagog og dagplejer

Ved opstart i dagplejen afholdes et møde med forældre, dagplejer og dagplejepædagog.

Vi arbejder målrettet med at skabe forudsætninger for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse sammen med forældrene. Hertil anvender vi Dialoghjulet i Hjernen & Hjertet. Dialoghjulet hjælper os med at sikre, at der er en systematik og en kontinuerlig dialog. 

Redskabet hjælper os også med at få aftalt fremadrettede fokuspunkter og handleplaner for det enkelte barn i samråd med jer forældre. 

Kontakt Dagtilbuds-sekretariatet 

Se åbningstider og kontaktoplysninger