Dagplejen - et pædagogisk tilbud

Dagplejen arbejder ud fra en række pædagogiske metoder og retningslinjer

I dagplejen arbejder vi ud fra ICDP, som beskriver 8 temaer for et godt samspil mellem barn og voksen, Samspilstemaerne er centrale, da den voksnes relation har afgørende betydning for barnets udvikling og læring.

Læs om de 8 samspilstemaer

 

Derudover arbejder vi ud fra en pædagogisk læreplan, der danner grundlag for dagplejerens planlægning af lærende aktiviteter med børnene. 

Læs om den pædagogiske læreplan

I legestuen er børn og dagplejere sammen i en større gruppe, hvilket giver mulighed for andre kvalitative lærende aktiviteter, end dem den enkelte dagplejer kan tilbyde i eget hjem.

Legestuen har en vigtig funktion i forhold til at muliggøre venskaber mellem børnene og styrke relationen og den faglige refleksion mellem dagplejerne.

Legestuen har en forberedende funktion i forhold til at lære barnet at være en del af et større fællesskab.

Vi har i dagplejen en vision om oprettelse af pædagogiske heldagslegestuer i alle områder.

Dagplejerens arbejdsdag foregår da i legestuen, og I afleverer og henter jeres barn der.

Gode kostvaner grundlægges i barndommen og følger os livet igennem.

En del børn får hovedparten af deres mad i dagplejen. Derfor er det naturligt, at vi i dagplejen tager vores del af ansvaret for, at børnene får mulighed for at spise sundt, trives, udvikles og får gode madoplevelser og vaner.

Dagplejens mad- og måltidspolitik bygger på anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen

Dagplejens mad- og måltidspolitik

Værktøjskassen til dagplejens mad- og måltidspolitik