Brobygning og samarbejde

Dagplejen samarbejder med både daginstitutioner og andre fagpersoner om at sikre en god brobygning og de bedst mulige udviklingsmuligheder for jeres barn.

Brobygning


Samarbejdet om overgange og brobygning er med til at sikre den bedst mulige sammenhæng og kontinuitet for jeres barns liv.

Dagplejerne arbejder i mindre grupper, hvor de samarbejder om gæstepleje. I en del områder er der også et samarbejde med vuggestuen om gæstepleje.

For at tilgodese jeres barns læring og kompetenceudvikling samt forberede jeres barn til overgang til børnehave, vil der også være et samarbejde med børnehaven/børnehaver således, at de kompetencer, jeres barn har udviklet bringes i spil, anerkendes og værdsættes. Derfor vil der forekomme aktiviteter, hvor jeres barn er sammen med andet personale i dagpleje, vuggestuer eller børnehaver.

 

Tværfagligt samarbejde


Dagplejen samarbejder med andre faggrupper f.eks. sundhedsplejen, talepædagoger, psykologer, fysioterapeuter og socialrådgivere. Det giver os mulighed for at give det enkelte barn de bedst mulige udviklingsmuligheder.

Hvis en tværfaglig indsats vil blive aktuel, vil det altid ske i et samarbejde med jer forældre.