Børnemiljø i dagplejen

Der er en række krav til bl.a. de psykiske og fysiske rammer for børn i dagplejen.

 

Psykisk miljø for børn i dagpleje

I dagplejen arbejder vi ud fra vores værdigrundlag, som beskriver, hvordan vi sikrer, at børnene oplever omsorg og tryghed gennem en stemning af åbenhed og positivitet. Ligeledes beskriver værdigrundlaget, hvordan vi sikrer, børnene i dagplejen oplever medbestemmelse og demokrati.

Dagplejens værdigrundlag

Sundhed

For at minimere smitterisiko i dagplejen, modtager vi kun raske børn. Vi kontakter forældrene, hvis barnet bliver sygt, mens det er i dagplejen.

Læs om sygdom hos småbørn

Gennem vores hygiejnepolitik, mindsker vi yderligere smitterisiko, og samtidig lægger den op til, at børnene får en begyndende bevidsthed i forhold til personlig hygiejne.

Dagplejens hygiejnepolitik

Det fysiske miljø for børn i dagplejen

Dagplejernes bygninger samt inde og udearealer godkendes ved dagplejernes ansættelse.

Forholdende er et tilbagevendende tema, når pædagogerne er på tilsyn, fordi dagplejerne hele tiden må sikre, at brugen af arealerne er svarende til det, som giver udfordringer og gode læringsbetingelser for børnene. Samtidig skal det sikres, at børnene opholder sig i lokaler, som er sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarlige.

Børneudstyr, der leveres fra dagplejen, er godkendt efter gældende regler.

Alle dagplejere har gennemgået et grundlæggende førstehjælpskursus, som løbende bliver opdateret.