Frister og pasningsgaranti

Frister og pasningsgaranti

Frister for ind- og udmeldelse og pasningsgaranti

Du kan booke plads til både dagpleje, vuggestue og børnehave, når barnet er født. Du skal selv sørge for at booke plads til dit barn helt frem til skolealderen.

Booking af pladser til dagpleje, vuggestue og børnehave sker i kommunens digitale bookingsystem, som du finder på Hjørring Kommunes hjemmeside.
Det er dit ansvar som forælder at booke pladsen. Hvis du undtagelsesvis ikke selv kan booke plads digitalt, skal du kontakte - Klik i boksen til højre.

Som forælder kan du frit vælge mellem alle ledige pladser i dagplejen, vuggestuer og børnehaver i hele Hjørring Kommune.

Hjørring Kommune tilstræber, at der altid er mulighed for at booke plads i jeres nærområde og som minimum indenfor en radius på 10 km.
En plads kan bookes til start den 1. i måneden.

 

En plads kan opsiges med 1 måneds varsel til den sidste dag i måneden. Dette foregår via den digitale selvbetjeningsside.
I dagpleje og vuggestue udmeldes dit barn automatisk med udgangen af den måned, hvor barnet er fyldt 2 år og 9 måneder.
I børnehaven udmeldes dit barn automatisk med udgangen af juli måned i det år, hvor barnet begynder i børnehaveklasse.

Hjørring Kommune har pasningsgaranti for alle børn fra 26 uger og indtil barnets skolestart.
Pasningsgarantien betyder, at der gives en garantidato, som er den dato, hvor forældre er garanteret en plads til barnet i et alderssvarende dagtilbud.
For at være omfattet af pasningsgarantien, skal du booke en plads til dit barn minimum 3 måneder før, du ønsker at benytte pladsen.
Vær opmærksom på, at hvis du ønsker en plads i umiddelbar forlængelse af de 26 ugers barsel, skal du booke en plads til dit barn 4 måneder før, du skal bruge pladsen.
Pasningsgarantien omfatter ikke en plads i et bestemt dagtilbud. Den lovbestemte pasningsgaranti er opfyldt, når der kan bookes en plads i Hjørring Kommune.