Information om dagtilbud 0-6 år

Her finder du information om dagtilbud 0-6 år.

Her kan du læse om priser for dagpleje, vuggestue og børnehave, tilskud, åbningstider, betaling, frokostordning og økonomisk friplads.

Priser fra 1. juni 2021 

D 1. juni 2021 stiger priserne for vuggestue og børnehave. Prisstigningen skyldes de lovbundne minimumsnormeringer.

Priserne bliver følgende:

Dagpleje uændret  
Dagpleje, heldags 2842 kr.
Dagpleje, deltids 2047 kr.

 

Vuggestue  
Vuggestue, heldags 3091 kr. 
Vuggestue, deltids 2226 kr.
Frokostordning* 540 kr. 

 

Børnehave  
Børnehave, heldags 1880 kr. 
Børnehave, deltids 1353 kr.
Frokostordning* 543 kr.

Priser fra 1. januar til 31. maj 2021

Dagpleje  
Dagpleje, heldags 2842 kr.
Dagpleje, deltids 2047 kr.

 

Vuggestue  
Vuggestue, heldags 2957 kr. 
Vuggestue, deltids 2129 kr.
Frokostordning* 540 kr. 

 

Børnehave  
Børnehave, heldags 1812 kr. 
Børnehave, deltids 1305 kr.
Frokostordning* 543 kr.

 

*Frokostordning 2021
Beløbet tillægges forældrebetalingen i de institutioner der har frokostordning.
Takst for frokostordning er omfattet af regler for søskende- og økonomisk fripladstilskud.

Søskendetilskud

Du kan få søskendetilskud, hvis du har børn i flere af kommunens institutioner; dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO. Der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 % af prisen for øvrige pladser. Søskende tilskud tildeles automatisk.

Søskendetilskud omfatter biologiske søskende, adopterede søskende og sammenbragte børn med samme folkeregisteradresse. Børn af forældre med fælles forældremyndighed tælles med som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt Folkeregistret.

Økonomisk fripladstilskud

Ligger din families samlede husstandsindkomst under en vis grænse, kan du få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have barnet i dagtilbud. Det kaldes et økonomisk fripladstilskud.

På Dagtilbudssekretariatets selvbetjeningsside kan du beregne, i hvilket omfang du kan søge nedsat betaling. Hvis du vil søge om fripladstilskud, skal du logge ind med NemId på dagtilbudssekretariatets selvbetjeningsside og starte ansøgningen.

Gå til Dagtilbudssekretariatet selvbetjeningsportal

Læs mere om økonomisk fripladstilskud

Når dit barn er indmeldt i et kommunalt dagtilbud, får du automatisk tilsendt et girokort med den første opkrævning. Du vil modtage opkrævningen omkring d. 20 i hver måned, til den næste måned. Du har også mulighed for at tilmelde opkrævningen til PBS.

Har du spørgsmål til betaling af dit barns dagtilbudsplads, kan du kontakte vores betalingskontor i Borgerservice på tlf.: 7233 3333.

Eller tjek vores hjemmeside for Betaling til kommunen

Har du spørgsmål til økonomisk friplads, kan du kontakte Borgerservice og sige henvendelsen drejer sig om økonomisk friplads på tlf.: 7233 3333.

Eller tjek vores hjemmeside for økonomisk friplads

Hvis du ikke betaler din opkrævning til tiden, vil der blive pålagt et rykkergebyr.

Her kan du se hvilke vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner der har frokostordning. Selvom det er en integreret institution, kan det godt være enten vuggestuen eller børnehaven i institutionen der har frokostordning.

Med frokostordning har vuggestuen og børnehaven mulighed for at tilbyde børnene et sundt og varieret frokostmåltid.

Maden leveres af "Fru Hansens Kælder" til den enkelte institution. Frokostordningen består af "smør selv" med lun ret : Brød, pålæg samt grønt som skifter flere gange om ugen.

Læs beskrivelse af frokostordningen - Frokostordning Hjørring Kommune 

 

I 2021 vil følgende vuggestuer have frokostordning

Hjørring
•Børnehuset Bjergene Hjørring
•Børnehuset Kilden Hjørring
•Børne-Ungehuset Lundergård Hjørring
•Vuggestuen Lundtoftevej Hjørring

 Områdebyer
•Børnehuset Astrup
•Børnehuset Bjergby
•Børnehuset Emmersbæk Hirtshals
•Børnehuset Hirtshals
•Børnehuset Horne
•Børnehuset Møllehaven Harken
•Børnehuset Sindal
•Børnehuset Tornby
•Børnehuset Tårs

 

I 2021 vil følgende børnehaver have frokostordning

Hjørring
•Børnehuset Bagterp Hjørring

 Områdebyer

•Børnehuset Astrup
•Børnehuset Bjergby
•Børnehuset Hirtshals
•Børnehuset Møllehaven Harken
•Børnehuset Tornby
•Børnehuset Tårs

Indmeldelse

Du kan booke plads til både dagpleje, vuggestue og børnehave, når barnet er født. Du skal selv sørge for at booke plads til dit barn helt frem til skolealderen.

Booking af pladser til dagpleje, vuggestue og børnehave sker i kommunens digitale bookingsystem, som du finder på Hjørring Kommunes hjemmeside.
Det er dit ansvar som forælder at booke pladsen. Hvis du undtagelsesvis ikke selv kan booke plads digitalt, skal du kontakte - Klik i boksen til højre.

Som forælder kan du frit vælge mellem alle ledige pladser i dagplejen, vuggestuer og børnehaver i hele Hjørring Kommune.

Hjørring Kommune tilstræber, at der altid er mulighed for at booke plads i jeres nærområde og som minimum indenfor en radius på 10 km.
En plads kan bookes til start den 1. i måneden.


Udmeldelse

En plads kan opsiges med 1 måneds varsel til den sidste dag i måneden. Dette foregår via den digitale selvbetjeningsside.
I dagpleje og vuggestue udmeldes dit barn automatisk med udgangen af den måned, hvor barnet er fyldt 2 år og 9 måneder.
I børnehaven udmeldes dit barn automatisk med udgangen af juli måned i det år, hvor barnet begynder i børnehaveklasse

 

Pasningsgaranti

Hjørring Kommune har pasningsgaranti for alle børn fra 26 uger og indtil barnets skolestart.
Pasningsgarantien betyder, at der gives en garantidato, som er den dato, hvor forældre er garanteret en plads til barnet i et alderssvarende dagtilbud.
For at være omfattet af pasningsgarantien, skal du booke en plads til dit barn minimum 3 måneder før, du ønsker at benytte pladsen.
Vær opmærksom på, at hvis du ønsker en plads i umiddelbar forlængelse af de 26 ugers barsel, skal du booke en plads til dit barn 4 måneder før, du skal bruge pladsen.
Pasningsgarantien omfatter ikke en plads i et bestemt dagtilbud. Den lovbestemte pasningsgaranti er opfyldt, når der kan bookes en plads i Hjørring Kommune.

Her kan du finde information om åbningstider for dagpleje, vuggestue, børnehaver og integrerede institutioner.

Åbningstider for dagplejen

Dagplejen har en åbningstid på 48 timer om ugen. Åbningstiden er individuel fra dagplejer til dagplejer og ligger i tidsrummet fra klokken 6-18.

 

Åbningstider for vuggestue, børnehaver og integrerede institutioner

Den generelle åbningstid for institutionerne er mandag til torsdag fra kl. 6.30 til kl. 16.30 og fredag til kl. 16.00.

Du kan vælge mellem en fuldtidsplads eller en deltidsplads.

En fuldtidsplads kan benyttes i hele institutionens åbningstid.

En deltidsplads kan kun benyttes i tidsrummet fra kl. 7.30 til kl. 13.30, det vil sige 30 timer om ugen.

 

Institutioner med udvidet åbningstid

I institutioner med udvidet åbningstid tilbydes der udvidet åbningstid i tidsrummet mandag til torsdag fra kl. 6.00 til kl. 18.00 og fredag til kl. 17.00, hvis du som forældre har behov for det på grund af arbejde eller uddannelse.

Hjørring By:

 • Børnehaven Åge Hjørring
 • Børnehuset Bagterp Hjørring
 • Børnehuset Kingo Hjørring
 • Børne-Ungehuset Lundergård Hjørring

Områdebyer:

 • Børnehuset Astrup
 • Børnehuset Bindslev
 • Børnehuset Bjergby
 • Børnehuset Hirtshals
 • Børnehuset Hyttefadet Løkken
 • Børnehuset Lendum
 • Børnehuset Møllehaven Harken
 • Børnehuset Regnbuen Hundelev
 • Børnehuset Sindal
 • Børnehuset Tornby
 • Børnehuset Tårs
 • Børnehuset Vrå