Oversigt over dagtilbud

Oversigt over dagtilbud 0-6 år

Her kan du få et overblik over alle kommunens dagtilbud for 0-6-årige.

Ændringer i dagtilbudsstrukturen

Vi bygger et helt nyt børnehus 'Børnehuset Svanen' på Palleskær Engvej 5 i Hjørring til vuggestuebørn og børnehavebørn. Vi forventer, at Børnehuset Svanen er klar til brug i andet halvår af 2022.

Når det nye børnehus står klar, vil børnehaverne Bjørnen og Vilesvej samt Vuggestuen Lundtoftevej blive nedlagt.

Hvis du er forælder eller kommende forælder til et barn i Vuggestuen Lundtoftevej, vil dit barn få tilbudt en plads i Børnehuset Svanen, når Vuggestuen Lundtoftevej bliver nedlagt.

Hvis du er forælder eller kommende forælder til et barn i Børnehaven Vilesvej eller Bjørnen, vil dit barn blive tilbudt en plads i Børnehuset Svanen eller i andre institutioner i Hjørring.

Hvis du ikke ønsker en plads i den institution, som dit barn bliver tilbudt, har du på lige vilkår med andre forældre i Hjørring Kommune mulighed for at indmelde dit barn i en anden daginstitution, hvor der er ledige pladser. Hvis der ikke er ledige pladser i den institution, som du ønsker, kan du skrive dit barn på ønskeliste til en plads.

Specialbørnehaven Viben, som er fysisk placeret i Børnehuset Bagterp, flytter til Børnehuset  Svanen, når bygningen står klar.

Vi orienterer løbende de forældre, der er berørte af ændringerne.