Styrelsesvedtægter for dagtilbudsområdet

Her kan du læse de mere detaljerede vedtægter for forældreråd og forældrebestyrelser.

I styrelsesvedtægterne finder du generel viden om forældrebestyrelser og forældreråd, herunder valgprocedure for valg af forældrerepræsentanter til forældrerådet og forældrebestyrelsen.

Styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje