Styrelsesvedtægter for dagtilbudsområdet

Her kan du læse de mere detaljerede vedtægter for forældreråd og forældrebestyrelser.

I styrelsesvedtægterne finder du generel viden om forældrebestyrelser og forældreråd, herunder valgprocedure for valg af forældrerepræsentanter til forældrerådet og forældrebestyrelsen.

Styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet (revideret 1. november 2018) - Læs her

Styrelsesvedtægter for den kommunale dagpleje