Hvordan melder jeg mit barn ud af dagtilbud?

Du kan med 1 måneds varsel, til den sidste dag i hver måned, melde dit barn ud dagpleje eller daginstitution. Du skal udmelde dit barn via den digitale selvbetjeningside.

Skifter dit barn til et andet kommunalt pasningstilbud, udmeldes det automatisk i det gamle tilbud ved indmeldelse i et nyt. Når dit barn skal starte i skole, bliver det automatisk meldt ud af børnehaven med udgangen af juli måned. 

 Meld dit barn ud af dagtilbud