Priser og tilskud for børnehave

Priser 2019

En heldagsplads i børnehaven koster 1.783 kr.* pr. måned
(En heldagsplads kan benyttes fra kl. 6.30 til 16.30, fredage til kl. 16.00)

En deltidsplads i børnehaven koster 1.284 kr.* pr. måned
(En deltidsplads kan benyttes i 30 timer ugentligt i tidsrummet fra kl. 7.30-13.30.)

* Betalingen opkræves for 11 måneder. Juli måned er betalingsfri. Vær opmærksom på, at Hjørring Kommune opkræver et rykkergebyr på 250 kr. ved for sen betaling.

I børnehaver med frokostordning, er der egenbetaling for frokostmåltidet (opkræves sammen med forældrebetalingen). Der ydes søskende- og fripladstilskud til frokosttaksten

Læs mere om frokostordning i kommunens børnehaver 

Søskendetilskud

Du kan få søskendetilskud, hvis du har børn i flere af kommunens institutioner; dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO. Der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 % af prisen for øvrige pladser.

Søskendetilskud omfatter biologiske søskende, adopterede søskende og sammenbragte børn med ophold i hjemmet. Børn af forældre med fælles forældremyndighed tælles med som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt Folkeregistret.

Fripladstilskud

Ligger familiens samlede husstandindkomst under en vis grænse, kan du få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have barnet i dagtilbud. Det kaldes et økonomisk fripladstilskud.

På Dagtilbudssekretariatets selvbetjeningsside kan du beregne, i hvilket omfang du kan søge nedsat betaling.

Gå direkte til Dagtilbudssekretariatets selvbetjeningsside