Opskrivning, venteliste og udmeldelse af børnehave

Jeres barn kan starte i børnehave den 1. i den måned, hvor barnet fylder 2,10 år.

Opskrivning

I kan skrive jeres barn op til børnehave, når det fylder 2 år. Opskrivningen sker via den digitale pladsanvisning, og der tages - i det omfang det er muligt - hensyn til jeres ønske om et bestemt dagtilbud.

Ved opskrivningen kan I under bemærkninger give pladsanvisningen besked, hvis der er særlige ønsker, der skal tages hensyn til. Det kan være et behov for at få jeres barn passet på skiftende tidspunkter eller særlige ting/behov, vi skal være opmærksomme på i forhold til jeres barn.

Går jeres barn i en vuggestue i en aldersintegreret institution, er I garanteret en plads i institutionens børnehave.

Se oversigt over børnehaver, vuggestuer og aldersintegreret institutioner.

Jeres barn kan starte i børnehave til den 1. i en måned. I vil modtage en sms med besked om, at I har fået et pladstilbud.

Skriv dit barn op til børnehave

Venteliste

Børnehaverne i Hjørring Kommune er fordelt på dagtilbudsdistrikter. Vi giver garanti for en plads i jeres eget distrikt, og hvis der er flere børnehaver i dette distrikt, har I mulighed for at prioritere. I det omfang det er muligt, vil Pladsanvisningen tilgodese jeres ønsker.

I har mulighed for at følge med i jeres barns placering på ventelisten til børnehave på pladsanvisningens selvbetjeningsside. Log på med nem-id og vælg "Min side".

Følg dit barns placering på ventelisten

I skal være opmærksomme på, at der kan ske forskydninger på ventelisten.

Der kan eksempelvis ske forskydninger:

  • Hvis et barn har særlige pædagogiske - eller sociale behov (vurderes af PPR).
  • Hvis et barn har søskende i institutionen, hvor der bliver en ledig plads.
  • Hvis et barn har højere anciennitet efter opskrivningsdato.

I vil få besked senest 1 ½ måned før, pladsen er klar. Vi garanterer, at pladsen stilles til rådighed den 1. i den måned, hvor dit barn fylder 2,10 år.

Udmeldelse

Du kan med 1 måneds varsel, til den sidste dag i hver måned, udmelde dit barn af børnehave. Du skal udmelde dit barn online via på pladsanvisningens selvbetjeningside.

Barnet udmeldes automatisk med udgangen af juli måned i det år, hvor barnet begynder i 0.klasse.

Meld dit barn ud af børnehave