Privat pasning

Privat pasning er et alternativ til de kommunale dagtilbud.

Som forældre i Hjørring Kommune har du mulighed for at benytte dig af en privat pasningsordning, hvis dit barn er mellem 24 uger og 5 år. Der kan normalt maksimalt optages 5 børn i et tilbud. 

I modsætning til de kommunale dagtilbud stilles der ikke krav til private pasningsordninger om, at der skal arbejdes med pædagogiske læreplaner, men arbejdet med læringsmiljøer skal indholdsmæssigt stå mål med kravene til læring og læringsmiljøer i dagtilbud i øvrigt. Envidere stilles der ikke krav om forældreinddragelse eller om alternativ pasning ved lukning. Det er dog et krav, at der foretages en sprogvurdering af barnet i 2-3-års alderen.

Er du interesseret i en privat pasningsordning til dit barn, skal du henvende dig til en privat pasningsordning og derefter lave en ansøgning om tilskud som Dagtilbudssekretariatet skal godkende.