Information til plejefamilier

Nyttig viden

På denne side har vi samlet en række informationer, litteratur, hjemmesider og pjecer om anbragte børn, som kunne være relevante for jer/dig som plejefamilie.

 

Herunder finder du en række nyttige informationer 

Supervision i Hjørring kommunes Familieplejespeciale

Vi arbejder med at kvalitetsudvikle vores supervision til plejefamilier. Fordi vores anbragte børn i dag har større og mere komplekse vanskeligheder og derfor ofte har behov for en behandlingsorienteret tilgang har vi et ønske om at levere en høj faglighed i supervisionsrummet samt adskille hvornår vi laver supervision (her er plejeforældrenes reaktioner og reflektioner i fokus) og hvornår vi giver praktisk råd/vejledning.

Omdrejningspunkterne i supervisionen er barnets behov for at blive mødt og forstået ud fra en mentaliseringsbaseret og tilknytningsorienteret tilgang. I den forbindelse er det af afgørende betydning, at man som plejefamilie forstår, hvad der ligger bag barnets eller den unges måde at indgå i relationer på, deres udsagn og ageren samt en opmærksomhed rettet mod hvad plejeforældrene selv bringer ind i relationen og hvilke mønstre, de har med sig fra et levet liv; herunder opvækst, relationserfaringer etc. Dette fokus er med henblik på at forstå og forebygge de mentaliseringssvigt, der vil være i enhver plejefamilie og for at bidrage til samspilsdynamikker som er udviklingsstøttende for plejebarnet.

Supervisionen tilrettelægges af supervisor på baggrund af en faglig vurdering til den enkelte plejefamilie i et omfang, som er enten hver måned, hver anden måned eller hver tredje måned. Hvis der grundet udfordringer i anbringelsen er behov for yderligere indsats, kan der henvises til Udredningsspecialet og en forstærket indsats.

 Familieplejespecialet, december 2021

Udredningsspecialet

Hvis rådgiver, supervisor eller familien selv vurderer, at almen supervision ikke er tilstrækkelig, kan rådgiver i familieafdelingen henvise til forstærket indsats ved udredningsspecialet. En forstærket indsats består af observationer i hjemmet, filmede samspilsobservationer med omsorgsperson og plejebarn, evt. observationer i dagtilbud, samtaler og psykoedukation, evt. testning af barnet/ den unge og hyppige supervisioner (hver 14. dag). Supervisionerne foretages i samspil med plejefamiliens supervisor.

Udover forstærket indsats kan Udredningsspecialet udarbejde en børnepsykologisk undersøgelse af barnet/ den unge, hvori plejebarnets omsorgsmiljø også vil indgå. Denne indsats afsluttes med en skriftlig rapport.

Begge indsatser varer i udgangspunktet 6-9 mdr. og opstartes med et møde med rådgiver, hvor indstilling og formål gennemgås, midtvejs afholdes et statusmøde og afslutningsvis overleveres indsatsen ved et møde med relevante parter.

Udredningsspecialet består af psykolog Signe Feilberg.

Udredningsspecialet december 2021.

Børnelinealen

Børnelinealen er et værktøj, der kan hjælpe med at vurdere, om et barn er i trivsel, og hvilke handlemuligheder, der er.

 

 

Integrated Children’s System (ICS) er en socialfaglig sagsbehandlings- og udredningsmetode til at identificere og beskrive barnets ressourcer og eventuelle vanskeligheder. Hjørring Kommune anvender denne forskningsbaseret metode i statusudtalelser.

Du kan åbne og udfylde statusudtalelsen  og se vejledning til udfyldelse af statusudtalelsen nedenfor.

(Hvis du oplever problemer med at åbne/skrive i dokumenterne, kan du åbne dem via Google Chrome)

Plejefamilier kan søge om hel eller delvis dækning af særlige udgifter, som ikke forventes afholdt af kost og logibeløbet.

Vejledende serviceniveau følgeudgifter

Herunder finder du diverse hjemmesider, pjecer og litteratur 

  • Ida Brandtzæg, Stig Torseinson & Guro Øiestad: "Se barnet indefra".
  • Ross W. Greene: "Det eksplosive barn - en ny metode til at forstå, hjælpe og opdrage børn, der let bliver frustrerede og er kronisk ufleksible".
  • Andrew Turnell: "Signs of safety, arbejdet med udsatte børn og deres familier".
  • Caroline Lilja Dam & Chrisina Wex: "Forklædt som normal. En opvækst med ADHD".
  • Bruce Dunan Perry: "Drengen som voksede op som hund - hvad vi kan lære af traumatiserede børn om tilknytning, tab og heling".
  • Carl-johan Forssén Ehrlin: "Kaninen der så gerne ville sove".

Selvbetjening

Send den udfyldte ICS statusudtalelse sikkert til familieafdelingen - kræver ikke NemID