Information til plejefamilier

Nyttig viden

På denne side har vi samlet en række informationer, litteratur, hjemmesider og pjecer om anbragte børn, som kunne være relevante for jer/dig som plejefamilie.

 

Herunder finder du en række nyttige informationer 

Børnelinealen

Børnelinealen er et værktøj, der kan hjælpe med at vurdere, om et barn er i trivsel, og hvilke handlemuligheder, der er.

 

 

Integrated Children’s System (ICS) er en socialfaglig sagsbehandlings- og udredningsmetode til at identificere og beskrive barnets ressourcer og eventuelle vanskeligheder. Hjørring Kommune anvender denne forskningsbaseret metode i statusudtalelser.

Du kan åbne og udfylde statusudtalelsen  og se vejledning til udfyldelse af statusudtalelsen nedenfor.

(Hvis du oplever problemer med at åbne/skrive i dokumenterne, kan du åbne dem via Google Chrome)

Plejefamilier kan søge om hel eller delvis dækning af særlige udgifter, som ikke forventes afholdt af kost og logibeløbet.

Vejledende serviceniveau følgeudgifter

Herunder finder du diverse hjemmesider, pjecer og litteratur 

  • Ida Brandtzæg, Stig Torseinson & Guro Øiestad: "Se barnet indefra".
  • Ross W. Greene: "Det eksplosive barn - en ny metode til at forstå, hjælpe og opdrage børn, der let bliver frustrerede og er kronisk ufleksible".
  • Andrew Turnell: "Signs of safety, arbejdet med udsatte børn og deres familier".
  • Caroline Lilja Dam & Chrisina Wex: "Forklædt som normal. En opvækst med ADHD".
  • Bruce Dunan Perry: "Drengen som voksede op som hund - hvad vi kan lære af traumatiserede børn om tilknytning, tab og heling".
  • Carl-johan Forssén Ehrlin: "Kaninen der så gerne ville sove".

Selvbetjening

Send den udfyldte ICS statusudtalelse sikkert til familieafdelingen - kræver ikke NemID