Styrket samarbejde - et godt børneliv

”Styrket samarbejde – et godt børneliv” er et tilbud til fagpersoner og forældre i en række udvalgte børnehaver i Hjørring Kommune. Tilbuddet sigter på at styrke samarbejdet mellem børnehave og forældre om det enkelte barns læring og trivsel.

Tilbuddet omfatter tre initiativer:

  • Socialrådgiver i børnehaven
    Der er tilknyttet en socialrådgiver til de deltagende børnehaver, som skal være med til at styrke samarbejdet mellem børnehave og forældre.
  • Forældre-børn-arrangementer
    Der afholdes forældre-barn arrangementer hvert kvartal med spændende oplæg og mulighed for at personale og forældre får mulighed for at lære hinanden bedre at kende.
  • Rygsæk
    Alle børn får udleveret en rygsæk, hvori børnehaven løbende lægger ting, som stimulerer barnets sprogudvikling og generelle læring – alt efter behov.

Tilbuddet er en del af et projekt, der er finansieret af midler fra Socialstyrelsen. De overordnede mål for projektet er at styrke samarbejdet mellem forældre og børnehave, at styrke børnenes sproglige udvikling og deres generelle læring og trivsel. Projektet løber frem til september 2022.

Følgende børnehaver deltager i projektet: Børnehuset Sindal, Børnehuset Møllehaven, Børnehuset Bagterp og Børnehaven Albert.