Støtte-, behandlings- og døgntilbud

Hvis Familieafdelingen vurderer, at et barn eller en ung har brug for særlig støtte, har Hjørring Kommune en række støtte-, behandlings- og døgntilbud. Tilbuddene går fra rådgivning over kortere behandlingsforløb til anbringelser.

Det er Familieafdelingen, der efter konkret vurdering kan henvise til tilbuddene. Visse af indsatserne kræver desuden, at der udarbejdes en børnefaglig undersøgelse forud for en eventuel henvisning. 

I Hjørring Kommune er tilbuddene samlet i Center for børn, unge og familier, som består af Familiehuset Kløvergården, Børn- og Ungehus Hjørring  og Familieplejen. Derudover varetager Indsatsteamet, som er en del af et 2-årigt projekt i Familieafdelingen, en række tilbud. Læs mere om tilbuddene nedenfor:

Indsatsteamet

Indsatsteamet har til formål at møde børn, unge og familier med den rette hjælp så tidligt som muligt for at undgå at vanskeligheder udvikler sig. Indsatsteamet tilbyder bl.a. samtaleforløb med familier og netværksmøder med familier og netværk omkring et barn/ung med behov for særlig støtte.

Læs mere om Indsatsteamet

Familiehuset Kløvergården

Familiehuset Kløvergården tilbyder en bred vifte af forebyggende indsatser til gravide og til familier med børn og unge i alderen 0-18 år i Hjørring Kommune, der i en periode har behov for støtte.

Læs mere om Familiehuset Kløvergården

Børn- og Ungehus Hjørring

Børn- og Ungehus Hjørring er Hjørring Kommunes tilbud til udsatte børn og unge. Huset består af en døgnafdeling, en bo-selvafdeling og støtte/kontaktkorps.

Læs mere om Børn- og Ungehus Hjørring

Familieplejen

Familieplejeteamet har til opgave at finde egnede pleje- og aflastningsfamilier til børn og unge i alderen 0-18 år.

Læs mere om Familieplejen