Støtte-, behandlings- og døgntilbud

Hvis Familieafdelingen vurderer, at et barn eller en ung har brug for særlig støtte, har Hjørring Kommune en række støtte-, behandlings- og døgntilbud. Tilbuddene går fra rådgivning over kortere behandlingsforløb til anbringelser.

Det er Familieafdelingen, der efter konkret vurdering kan henvise til tilbuddene. Visse af indsatserne kræver desuden, at der udarbejdes en børnefaglig undersøgelse forud for en eventuel henvisning. 

I Hjørring Kommune er tilbuddene samlet i Center for Børn, Unge og Familier, som består af Familiehuset Kløvergården, Ungehus Hjørring - Hirtshalsvej 17 og Familieplejen. Derudover varetager Indsatsteamet, som er en del af Familieafdelingen, en række tilbud. Læs mere om tilbuddene nedenfor:

Center for Børn, Unge og Familier

Indsatsteamet