Rådgivning og hjælp til unge med et problematisk forbrug af alkohol eller stoffer

Du kan som barn/ung under 18 år eller som forældre til et barn/ung under 18 år få hjælp, hvis du har et problematisk forbrug af alkohol eller stoffer.

 

SSP Ungdomskonsulentteamet i Hjørring Kommune

 

SSP Ungekonsulentteamet tilbyder gratis rådgivning og vejledning til børn og unge, samt forældre i forhold til et problematisk forbrug af alkohol og/eller stoffer.

SSP Ungdomskonsulenterne kan, hvis du er under 18 år, tage en enkelt anonym afklaringssamtale med dig. Ønsker du at få et forløb hos os aftaler vi at dine forældre kan kontaktes og hvordan vi gør det.

Vi aftaler et antal samtaler, hvor vi løbende vurderer om problemet kan afhjælpes ved samtaler hos os eller der er behov for et ambulant tilbud hos Det Mobile Unge Team og/eller kontakt til en sagsbehandler, der kan hjælpe med eventuel opstart af relevant behandlingsforløb.

Kontakt SSP Ungdomskonsulentteamet

Det Mobile Unge Team

Det Mobile Unge Team tilbyder gratis ambulant behandling for alkohol- og eller stofmisbrug til unge under 18 år. Når du er i behandling hos os, tilbyder vi også hjælp til dine pårørende.

Er du under 26 år og har problemer med begyndende stofmisbrug tilbyder vores Mobile Unge Team rådgivning og et afklarende, motiverende samtaleforløb. Samtalerne kan foregå i dit nærmiljø. Et samtaleforløb med Ungekonsulenten kan, efter aftale med din kommune, følges op af et længerevarende behandlingsforløb.

Ungekonsulenten kan have en anonym rådgivningssamtale og, hvis forældrene informeres, et samtaleforløb på fem samtaler. Er der behov for mere end det, kontaktes kommunen med henblik på etablering af et behandlingsforløb.

Målsætningen er, at du, som ung med begyndende misbrug, stopper dit brug af rusmidler. Rådgivning og behandling foregår så vidt muligt i dit nærmiljø.

Det Mobile Unge Team er en del af Misbrugscenter Hjørring.

 

Kontakt: Maria Gramkow
Tlf. 41937623
Mail: maria.gramkow@hjoerring.dk
Arbejder i følgende lokalområder: i Misbrugscenter Hjørring som misbrugsbehandler