PPR+ tilbuddet

PPR+ er en hjælp til unge med psykiske vanskeligheder, som skal starte på en SPS-berettiget ungdomsuddannelse. PPR+ kan bistå med en psykologudtalelse, der kan være en god idé at have som dokumentation, hvis man som ung ønsker at ansøge om specialpædagogisk støtte på baggrund af psykiske vanskeligheder

 

Hvilken uddannelse skal jeg gå på, for at kunne søge om specialpædagogisk støtte hvis jeg har psykiske vanskeligheder?
Man kan søge om SPS på baggrund af psykiske funktionsnedsættelser på erhvervsuddannelserne, herunder også PAU og SOSU samt de gymnasiale uddannelser, herunder også suppleringskurser.

Hvilke psykiske vanskeligheder kan man søge specialpædagogisk støtte på baggrund af?
I mange tilfælde vil psykiske vanskeligheder være forbundet med en psykiatrisk diagnose, som fx angst, depression, ADHD, autisme, skizofreni eller lign. Det kan også være, at man har psykiske vanskeligheder uden at have en diagnose. Det kan eksempelvis være, at man har specifikke vanskeligheder i forhold til hukommelse, koncentrationsevne, planlægningsevne, overbliksevner o. lign, som har betydning for dig i undervisningssammenhæng.

Hvis man har en psykiatrisk diagnose, så er en udtalelse/epikrise fra psykiatrien god dokumentation.

Er jeg i målgruppen for at få en SPS-udtalelse?
Du er i målgruppen for at få en SPS-udtalelse hos PPR+ hvis du er:

  • Under 18 år
  • Bor i Hjørring Kommune
  • Går på. 9. eller 10. klassetrin og skal starte på en ungdomsuddannelse næste skoleår
  • Du har nogle psykiske/kognitive/sociale vanskeligheder, som du ønsker at søge hjælp til

Hvornår kan jeg få en udtalelse?
Psykologudtalelsen skal være aktuel, for at den kan bruges som dokumentationsgrundlag til SPS. Derfor er det først muligt at få en udtalelse i grundskolens sidste skoleår. Det vil sige at man enten går i 9. eller 10. klasse og ønsker at fortsætte på en ungdomsuddannelse efter skoleårets afslutning. Man behøver ikke være optaget for at få en udtalelse, men selve støtten kan først søges, når du er optaget på en ungdomsuddannelse.
Hvad skal jeg gøre for at få en udtalelse?
Du kan kontakte PPR+ gennem nedenstående kontaktinformationer. Du kan også snakke med dine forældre, lærer, uddannelses- og erhvervsvejleder, kontaktperson eller lignende som kan hjælpe dig med at kontakte PPR+.

 

Læs mere om PPR+ i denne folder