For forældre

Er du forælder til et barn eller ung, der viser tegn på begyndende mistrivsel eller har et bekymrende skolefravær, kan du få hjælp og vejledning fra det tværfaglige team ”Godt du Kom”.

Tegn på mistrivsel kan være tristhed, vrede, ensomhed, hoved- og mavesmerter, søvnproblemer, at barnet har svært ved at leve op til de krav, der stilles eller udtrykker manglende interesse for skole og kammerater. 

Hvis du oplever, at dit barn ikke trives, kan du kontakte skolelederen på dit barns skole, som kan tage kontakt til team ”Godt du Kom”.

Du har også mulighed for at kontakte teamet direkte, hvis du har udfordringer med at få dit barn afsted i skole om morgenen eller er bekymret for, om dit barn mistrives i skolen.

Kontakt Lu-ann på 41 93 60 48.

Læs mere i vores informationspjece til forældre

 Læs mere om projektet "Godt du Kom - et Fælles Ansvar"