Godt du Kom – et Fælles Ansvar

"Godt du Kom - et Fælles Ansvar" er et tilbud til fagpersoner og forældre med børn i 0.-10. klasse, der oplever bekymring for barnets/den unges trivsel.

 

Team "Godt du Kom" består af en psykolog, en socialrådgiver/familiebehandler, en speciallærer og en specialpædagog.

Team "Godt du Kom" iværksætter målrettede indsatser i tæt samarbejde med skolens medarbejdere, forældre og andre relevante fagpersoner, der kan hjælpe barnet og den unge, der mistrives.

 Læs mere i vores informationspjece til forældre

 

Er du forælder til et barn eller ung, der viser tegn på begyndende mistrivsel eller har et bekymrende skolefravær, kan du få hjælp og vejledning fra det tværfaglige team ”Godt du Kom”.

Tegn på mistrivsel kan være tristhed, vrede, ensomhed, hoved- og mavesmerter, søvnproblemer, at barnet har svært ved at leve op til de krav, der stilles eller udtrykker manglende interesse for skole og kammerater.

Hvis du oplever, at dit barn ikke trives, kan du kontakte skolelederen på dit barns skole, som kan tage kontakt til team ”Godt du Kom”.

Du har også mulighed for at kontakte teamet direkte, hvis du har udfordringer med at få dit barn afsted i skole om morgenen eller er bekymret for, om dit barn mistrives i skolen.

Kontakt Lu-ann på 41 93 60 48.