Godt du kom - et Fælles Ansvar

"Godt du Kom - et Fælles Ansvar" er et tilbud til fagpersoner og forældre med børn i 0.-10. klasse, der oplever bekymring for barnets/den unges trivsel.

Team "Godt du Kom" består af en psykolog, en socialrådgiver/familiebehandler, en speciallærer og en specialpædagog. 

Team "Godt du Kom" iværksætter målrettede indsatser i tæt samarbejde med skolens medarbejdere, forældre og andre relevante fagpersoner, der kan hjælpe barnet og den unge, der mistrives.