Søg om midler fra puljen

Du kan søge om økonomisk støtte til et barn eller ung ved at udfylde ansøgningsskemaet

Ansøgningsskema til forældre

Udfyld og send ansøgningsskema - til forældre  

Du søger om økonomisk støtte til dit barn ved at udfylde det digitale ansøgningsskema.

Du skal bruge Nem-ID, når du udfylder ansøgningen.

Du kan forvente at få svar på din ansøgning indenfor 10 arbejdsdage.

Søger du om udstyr til barnet, og bliver din ansøgning godkendt, er du som ansøger ansvarlig for at indkøbe udstyret (f.eks. et par fodboldstøvler).

På den godkendte ansøgning vil du blive oplyst EAN-nummer, som du kan anvende i den butik, hvor du køber udstyret.

Du har også mulighed for selv at betale i butikken og derefter få beløbet refunderet. I dette tilfælde skal du sende sende kvitteringen til forebyggelsespuljen@hjoerring.dk eller Dagtilbudssekretariatet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring. Att. Pia Jensen.

Ved betaling af kontingenter, skal du tage kontakt til foreningen, og bede dem sende en opkrævning til Dagtilbudssekretariatet på EAN 5798003596655.

Faktura eller kvittering skal sendes til Forebyggelsespuljen inden for en måned efter modtagelsen af bevillingsbrevet.

Vi gør opmærksom på, at der gennem Forebyggelsespuljen kan ydes tilskud til én aktivitet pr. sæson.

Har du spørgsmål til puljen, er du velkommen til at kontakte:

Pia Jensen, Dagtilbudssekretariatet

Forebyggelsespuljen@hjoerring.dk

Tlf.: 7233 4457

Ansøgningsskema til fagpersoner:

Udfyld og print ansøgningsskema - til fagpersoner

Du skal sende det udfyldte og underskrevne ansøgningsskema til: forebyggelsespuljen@hjoerring.dk.

Fagpersoner kan ikke søge digitalt, medmindre de udfylder den digitale ansøgning sammen med forældrene, hvor forældrene er logget ind med Nem-ID.

Du kan forvente at få svar på din ansøgning indenfor 10 arbejdsdage.

Søger du om udstyr til barnet, og bliver din ansøgning godkendt, er du som ansøger ansvarlig for at indkøbe udstyret (f.eks. et par fodboldstøvler).

På den godkendte ansøgning vil du blive oplyst EAN-nummer, som du kan anvende i den butik, hvor du køber udstyret.

Du har også mulighed for selv at betale i butikken og derefter få beløbet refunderet. I dette tilfælde skal du sende sende kvitteringen til forebyggelsespuljen@hjoerring.dk eller Dagtilbudssekretariatet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring. Att. Pia Jensen.

Ved betaling af kontingenter, skal du tage kontakt til foreningen, og bede dem sende en opkrævning til Dagtilbudssekretariatet på EAN 5798003596655.

Faktura eller kvittering skal sendes til Forebyggelsespuljen inden for en måned efter modtagelsen af bevillingsbrevet.

Vi gør opmærksom på, at der gennem Forebyggelsespuljen kan ydes tilskud til én aktivitet pr. sæson.

Har du spørgsmål til puljen, er du velkommen til at kontakte:

Pia Jensen, Dagtilbudssekretariatet

Forebyggelsespuljen@hjoerring.dk

Tlf.: 7233 4457