Hvem kan søge?

Der kan ansøges om midler til udsatte børn og unge 0-18 år af:

 • Forældre

 • Fagpersoner, som arbejder med børn og unge

 • Rådgivere

 • Lærere

 • Pædagoger

 • Skoleledere

 • Dagtilbudsledere

 • Sundhedsplejersker

 • PPR

 • UU-vejledere

 • Trænere og ledere i idrætsforeninger

 • Forældrebestyrelser