Forebyggelsespuljen

Børne- & Undervisningsforvaltningens forebyggelsespulje har primært til formål at give udsatte børn og unge mulighed for at være en del af fritidslivet. Fagpersoner, forældrebestyrelser og fritidsinstruktører kan søge om midler fra puljen til et udsat barn eller ung fra 1. januar 2017. Puljen udgør 270.000 kr.

Formålet med puljen er at iværksætte en hurtig og tidlig indsats, og på den måde tage hånd om et barn eller ungt menneske, som er i en begyndende dårlig udvikling.

 

Hvem kan søge?

Der kan ansøges om midler til udsatte børn og unge 0-18 år af:

 • Fagpersoner, som arbejder med børn og unge

 • Rådgivere

 • Lærere

 • Pædagoger

 • Skoleledere

 • Dagtilbudsledere

 • Sundhedsplejersker

 • PPR

 • UU-vejledere

 • Trænere og ledere i idrætsforeninger

 • Forældrebestyrelser

Hvem er målgruppen?

Der kan søges om midler til udsatte børn og unge i alderen 0-18 år.

Hvad kan der søges om midler til?

Der kan søges midler til forskellige aktiviteter og udstyr, eksempelvis:

 • børn og unges fritidsaktiviteter, herunder kontingenter
 • udstyr i forbindelse med fritidsaktiviteter
 • betaling af diverse sommerferieaktiviteter
 • aktiviteter i de kommunale junior- og Ungdomsklubber
 • ung til ung-projekter.
Søg om midler fra puljen

Du kan søge om midler fra puljen ved at udfylde indstillingsskemaet

Du skal sende det udfyldte og underskrevne indstillingsskema til: forebyggelsespuljen@hjoerring.dk.

Du kan forvente at få svar på din ansøgning indenfor 10 arbejdsdage.

Søger du om udstyr til et barn, og bliver din ansøgning godkendt, er du som ansøger ansvarlig for at indkøbe udstyret (f.eks. et par fodboldstøvler). På den godkendte indstilling vil du blive oplyst EAN-nummer til indkøb fremgå.

Kontingenter betales direkte af dagtilbudssekretariatet, hvis foreningens betalingsoplysninger er anført på ansøgningen.

Har du spørgsmål til puljen, er du velkommen til at kontakte:

Pia Jensen, Dagtilbudssekretariatet

Forebyggelsespuljen@hjoerring.dk

Tlf.: 7233 4457

Ansøg om midler