Center for Børn, Unge og Familier

Center for Børn, Unge og Familier har ansvaret for mange af de kommunale tilbud til børn, unge og familier med behov for særlig støtte.

Centret har blandt andet ansvaret for:

Derudover har centret en række åbne tilbud, der ikke kræver henvisning fra Familieafdelingen, som fx:

  • Åben, anonym rådgivning til børn, unge og deres familie
  • Sorggrupper

Center for Børn, Unge og Familier består af Familiehuset Kløvergården, Ungehus Hjørring - Hirtshalsvej 17, Støtte- og kontaktkopset samt Familieplejen. Du kan læse mere om de enkelte steders tilbud nedenfor.

Familiehuset Kløvergården

Familiehuset Kløvergården tilbyder en bred vifte af forebyggende indsatser til gravide og til familier med børn og unge i alderen 0-18 år i Hjørring Kommune, der i en periode har behov for støtte.

Læs mere om Familiehuset Kløvergården

Ungehus Hjørring, Hirtshalsvej 17

Ungehus Hjørring, Hirtshalsvej 17 er Hjørring Kommunes botilbud til udsatte børn og unge. 

Læs mere om Ungehus Hjørring

Støtte- og kontaktkorpset

Støtte- og kontaktkorpset har en række tilbud til børn, unge og familier om støtte til at bryde negative mønstre og få skabt holdbare relationer. Støtte- og kontaktkopset tilbyder desuden støtte til forældre med børn anbragt udenfor hjemmet.

Læs mere om Støtte- og kontaktkorpset

Familieplejen

Familieplejeteamet har til opgave at finde egnede pleje- og aflastningsfamilier til børn og unge i alderen 0-18 år.

Læs mere om Familieplejen