Samarbejde med PPR

Der er tilknyttet en psykolog og en talepædagog fra PPR til Specialbørnehaven Viben.

Talepædagogen kan udføre forløb for enkelte eller grupper af børn eller rådgive og instruere personalet i talepædagogisk indsats. Psykologen har planlagte forløb med personalet, og er i tæt samarbejde med personalet om hvert barn.

Motorisk stimulering

Der er tilknyttet en fysioterapeut til Specialbørnehaven Viben. Fysioterapeuten kommer gennemsnitligt to gange ugentlig, og tilrettelægger fysioterapi for hvert barn, som kan udføres af fysioterapeuten selv eller af personalet. Meget motorisk stimulering foregår som en del af hverdagen på baggrund af fysioterapeutens vurdering.

Der er mulighed for ergoterapi til de børn, der har brug for det.

Status/revisteringsmøder

Til de årlige status/revisteringsmøder om det enkelte barn, vil talepædagogen typisk lave talepædagogisk undersøgelse og vurdering. Psykologen deltager også i status/revisitationsmøder  og udarbejder PPV inden skolestart med henblik på, at barnet får det rigtige skoletilbud.