Pædagogik og metoder

Alle ansatte er pædagogisk uddannede og har forskellige specialpædagogiske efteruddannelser.

Aktiviteter på barnets niveau

Børnene i Specialbørnehaven Viben har de samme interesser som børn i almindelig børnehave, men de har ikke de samme forudsætninger for at kunne leve interesserne ud. Specialbørnehaven Viben skaber rammer, hvor børnene kan lege og dyrke deres interesser, ud fra de vilkår og livsbetingelser de har.

Nogle af de daglige metoder, der bruges, er: visualisering, boardmaker, piktogrammer, social story, Teacch, Pecs, tegn til tale, sansestimulering, fysisk og social træning.

Sanseoplevelser

Mange børn har sansemæssige udfordringer, derfor er sanseoplevelser en del af hverdagen i Specialbørnehaven Viben. Det kan foregå ved hjælp af naturens elementer, musik, mad, mennesker og meget mere.

I leg og samvær indgår også social træning. Det handler om oplevelser på barnets niveau, glæde og at blive tilpas udfordret, så barnet udvikler sig og bliver robust.