Hverdagen i Specialbørnehaven Viben

Hvert barn har sin individuelle handleplan, og handleplanerne danner grundlag for personalets ugeplaner.

Børnene er opdelt i to hovedgrupper med hver sit ugeskema, som bygger på børnenes individuelle handleplaner, fælles mål og interesser.

Da specialbørnehaven er placeret sammen med en almindelig børnehave, er der gode muligheder for aktiviteter på tværs for de børn, der kan have brug for det. Det kan være små legegrupper, ture, udeaktiviteter og værksted i mindre grupper.

Specialbørnehaven Viben er fysisk placeret på Lonesvej 192, 9800 Hjørring.