Forældresamarbejde

Specialbørnehaven Viben lægger stor vægt på et godt og tæt forældersamarbejde.

Specialbørnehaven Viben prioriterer daglig kontakt mellem forældre og personale for at skabe sammenhæng mellem barnets to verdener, og på den måde sikre barnets trivsel. Der bruges også kontaktbøger mellem hjem og institution.

I samarbejde med forældrene udarbejder Specialbørnehaven Viben en pædagogisk udviklingsprofil og en handleplan. Formålet er blandt andet at lave fælles mål for barnet, og give barnet den bedste støtte.

Specialbørnehaven Viben afholder forældersamtaler i forbindelse med udarbejdelse af handleplan, pædagogisk udviklingsprofil, status /revisitering og efter behov.