Brobygning

Specialbørnehaven Viben arbejder tæt sammen med skoler og dagtilbud for at skabe en god overgang til det nye.

Når et barn skal starte i Specialbørnehaven Viben, begynder brobygning med forældre og relevante fagpersoner, der kender til barnet. Ofte er det en fysioterapeut, pædagogisk vejleder, dagpleje eller vuggestue, der har haft kontakt med barnet.

Barnet besøger institutionen mindst én gang og gerne flere gange for at skabe en god overlevering til de pædagoger, der skal modtage barnet.

Det er centralt for personalet i Specialbørnehaven Viben, at kende til det barnet kommer fra, samt barnets rutiner og perspektiv for at skabe en god overgang til det nye.

Ved brobygning til skoletilbud starter Specialbørnehaven Viben cirka et halvt år før barnets skolestart.