Specialbørnehaven Viben

Specialbørnehaven Viben er et tilbud til børn i alderen 0 – 6 år med symptomer eller diagnoser på gennemgribende udviklingsforstyrrelser af fysisk og psykisk karakter.

Specialbørnehaven Viben er fysisk placeret i sammenhæng med en almindelig børnehave, men har sin egen afdeling.

 

Specialbørnehaven Viben er et tilbud til børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser, Epilepsi, forskellige syndromer og mange andre former for fysiske og psykiske udviklingsforstyrrelser.

I Specialbørnehaven Viben har børnene forskellige udviklingsmæssige forstyrrelser og diagnoser. Hverdagen i Specialbørnehaven er derfor struktureret og forudsigelig for at skabe de bedste rammer for børnene. Pædagogikken tilrettelægges efter det enkelte barn.

Fokus på det enkelte barns udfordringer

Inden barnet starter sætter de ansatte sig ind i barnets udfordringer, som kan være et særligt syndrom, epilepsi eller en anden udviklingsmæssig udfordring. 

Når barnet starter, vil de ansatte fokusere på ressourcer og muligheder hos det enkelte barn, og udarbejde en handleplan og pædagogik ud fra dette perspektiv.

Hvert barn har sin individuelle handleplan, og handleplanerne danner grundlag for personalets ugeplaner.

Børnene er opdelt i to hovedgrupper med hver sit ugeskema, som bygger på børnenes individuelle handleplaner, fælles mål og interesser.

Da specialbørnehaven er placeret sammen med en almindelig børnehave, er der gode muligheder for aktiviteter på tværs for de børn, der kan have brug for det. Det kan være små legegrupper, ture, udeaktiviteter og værksted i mindre grupper.

Specialbørnehaven Viben er fysisk placeret på Palleskær Engvej 5, 9800 Hjørring.

Specialbørnehaven Viben lægger stor vægt på et godt og tæt forældersamarbejde.

Specialbørnehaven Viben prioriterer daglig kontakt mellem forældre og personale for at skabe sammenhæng mellem barnets to verdener, og på den måde sikre barnets trivsel. Der bruges også kontaktbøger mellem hjem og institution.

I samarbejde med forældrene udarbejder Specialbørnehaven Viben en pædagogisk udviklingsprofil og en handleplan. Formålet er blandt andet at lave fælles mål for barnet, og give barnet den bedste støtte.

Specialbørnehaven Viben afholder forældersamtaler i forbindelse med udarbejdelse af handleplan, pædagogisk udviklingsprofil, status /revisitering og efter behov.

Alle ansatte er pædagogisk uddannede og har forskellige specialpædagogiske efteruddannelser.

Aktiviteter på barnets niveau

Børnene i Specialbørnehaven Viben har de samme interesser som børn i almindelig børnehave, men de har ikke de samme forudsætninger for at kunne leve interesserne ud. Specialbørnehaven Viben skaber rammer, hvor børnene kan lege og dyrke deres interesser, ud fra de vilkår og livsbetingelser de har.

Nogle af de daglige metoder, der bruges, er: visualisering, boardmaker, piktogrammer, social story, Teacch, Pecs, tegn til tale, sansestimulering, fysisk og social træning.

Sanseoplevelser

Mange børn har sansemæssige udfordringer, derfor er sanseoplevelser en del af hverdagen i Specialbørnehaven Viben. Det kan foregå ved hjælp af naturens elementer, musik, mad, mennesker og meget mere.

I leg og samvær indgår også social træning. Det handler om oplevelser på barnets niveau, glæde og at blive tilpas udfordret, så barnet udvikler sig og bliver robust.

Der er tilknyttet en psykolog og en talepædagog fra PPR til Specialbørnehaven Viben.

Talepædagogen kan udføre forløb for enkelte eller grupper af børn eller rådgive og instruere personalet i talepædagogisk indsats. Psykologen har planlagte forløb med personalet, og er i tæt samarbejde med personalet om hvert barn.

Motorisk stimulering

Der er tilknyttet en fysioterapeut til Specialbørnehaven Viben. Fysioterapeuten kommer gennemsnitligt to gange ugentlig, og tilrettelægger fysioterapi for hvert barn, som kan udføres af fysioterapeuten selv eller af personalet. Meget motorisk stimulering foregår som en del af hverdagen på baggrund af fysioterapeutens vurdering.

Der er mulighed for ergoterapi til de børn, der har brug for det.

Status/revisteringsmøder

Til de årlige status/revisteringsmøder om det enkelte barn, vil talepædagogen typisk lave talepædagogisk undersøgelse og vurdering. Psykologen deltager også i status/revisitationsmøder  og udarbejder PPV inden skolestart med henblik på, at barnet får det rigtige skoletilbud.

Specialbørnehaven Viben arbejder tæt sammen med skoler og dagtilbud for at skabe en god overgang til det nye.

Når et barn skal starte i Specialbørnehaven Viben, begynder brobygning med forældre og relevante fagpersoner, der kender til barnet. Ofte er det en fysioterapeut, pædagogisk vejleder, dagpleje eller vuggestue, der har haft kontakt med barnet.

Barnet besøger institutionen mindst én gang og gerne flere gange for at skabe en god overlevering til de pædagoger, der skal modtage barnet.

Det er centralt for personalet i Specialbørnehaven Viben, at kende til det barnet kommer fra, samt barnets rutiner og perspektiv for at skabe en god overgang til det nye.

Ved brobygning til skoletilbud starter Specialbørnehaven Viben cirka et halvt år før barnets skolestart.