Privatansat hjælper til hjemmetræning

Som forældre til et barn med funktionsnedsættelse, har I mulighed for at ansætte en hjælper til hjemmetræning i et antal bevilliget timer.

Den privatansatte hjælper skal hjælpe til med træning af jeres barn. 

Der skal altid være tale om en person over 18 år. Nære slægtninge til barnet kan som udgangspunkt ikke ansættes. Der er dog mulighed for dispensation, hvis der er tale om helt særlige omstændigheder.

Ansættelsesforhold

Hjørring Kommune udbetaler lønnen til den privatansatte hjælper, men det er jer som forældre, der er arbejdsgiver. Der er ingen overenskomst på området. Da I som private arbejdsgivere ikke har mulighed for at indhente børne- og straffeattester på en evt. hjælper, kan I bede kommunens rådgivere om at indhente attesterne inde ansættelsen.

Tavshedspligt

Den privat ansatte hjælper skal være indforstået med, at der er tavshedspligt om jeres/arbejdsgivers personlige forhold. Tavshedspligten forsætter også efter ansættelsesforholdet opgør.